Zdeňka Brožová: Energetický manažer a jeho přínosy pro město Cheb
Ing. Zdeňka Brožová - koordinátor a průvodce v lesním klubu

Funkce energetického manažera je poměrně novou pozicí, kterou česká města zřizují, přesto někde úspěšně funguje již několik let. Proč usilujeme o její zřízení a co to městu přinese? Ráda vám tento bod našeho programu v následujících řádcích přiblížím.

Města platí výdaje za mnoho budov ve svém majetku jako jsou školky, školy, úřady a další objekty. Ve všech se musí topit, svítit, ohřívat voda. Všechny spotřebovávají energii, za kterou město platí účty. Energetický manažer (EM) je člověk, který se stará o to, aby spotřeba byla nastavena efektivně a udržitelně. V mnoho městech již existuje pozice tzv. městského energetika nebo energetického technika. Jeho náplň práce je poněkud odlišná, zajišťuje především bezproblémový provoz jednotlivých budov z hlediska spotřeby plynu, elektřiny a tepla. Na rozdíl od něj se však EM stará zejména o ekonomickou stránku spotřeby, iniciování nových, úspornějších opatření a komplexním dohledem nad využíváním jednotlivých zdrojů energie a vody v městských budovách.

Nejvíce zkušeností s energetickým managementem má v ČR město Litoměřice (cca 25tis. obyv.), kde v roce 2011 zřídili trvalou pozici EM. Za 10 let práce se městu podařilo uspořit desítky miliónů Kč, které mohly být investovány do nových projektů, např. nových zdrojů energie či tam, kde zrovna městský rozpočet potřeboval. Ve městě funguje systematické hospodaření s energií, je zaveden jednotný a pravidelný systém sledování a vyhodnocování spotřeby energie v rámci majetku města. Rada města o tom obdržuje pravidelné zprávy, je zřízen fond úspor energie a sestaven Energetický plán města do roku 2030 s cílem 20% úspor. Město také iniciovalo založení Asociace energetických manažerů měst a obcí (SEMMO).

Troufám si odhadnout, že poptávka měst a obcí po energetických manažerech poroste, současné okolnosti tento trend pravděpodobně ještě zrychlí. Nemyslím si, že se našemu městu bude takovýto člověk snadno hledat, mnozí možná nebudou souhlasit s další městskou funkcí a mzdovými náklady, nicméně ty se v krátké době vrátí městu zpět. Ušetřené finance se navíc mohou použít na jiné potřebné věci, např. na podporu nově příchozích lékařů, psychologů, vzdělání, sociálních služeb či investičních akcí města.

Energetický manažer se vyplatí zřizovat v obcích nad 5tis. obyvatel, pro menší obce je výhodné se spojit prostřednictvím svazků obcí či např. Místních akčních skupin (MAS) a o náklady se podělit.

Energetický manažer se vyplatí zřizovat v obcích nad 5tis. obyvatel, pro menší obce je výhodné se spojit prostřednictvím svazků obcí či např. Místních akčních skupin (MAS) a o náklady se podělit. Na krajské úrovni bychom se mohli inspirovat Zlínským krajem, kde od r. 2006 funguje Energetická agentura Zlínského kraje, který je jejím 100% vlastníkem. Pomáhá kraji a jeho obcím s energetickou soběstačností, úsporami, odbornými informacemi a poradenstvím zdarma.

Jaké jsou tedy jeho přínosy? Úspory energie, vyšší využití obnovitelných zdrojů pro její výrobu, vyšší soběstačnost města a více financí v městském rozpočtu na jiné projekty. A jakého člověka má město Cheb hledat? Zde jsou základní předpoklady pro výkon funkce EM:

Základní předpoklady pro výkon pozice energetického manažera města

více
článků