Tomáš Novotný: z Výboru pro informatiku a PR města

Jako nepolitik a nikdy nekandidující do politiky si dovolím vyhodnotit uplynulých 47 měsíců činnosti Výboru pro informatiku a PR (vztahy s veřejností) města,  jehož jsem členem a byl jsem tam delegován Koalicí pro Cheb. Ale nejprve bych rád poděkoval všem kolegům z výboru, kteří celou dobu více či méně pomáhali prosazovat níže uvedené projekty k životu. Díky, pánové: Ing. Tomáš Ivanič, tajemník výboru, Ladislav Tkaczyszyn, zastupitel (Piráti), předseda výboru pro informatiku a PR města, doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D., delegován VPM, místopředseda výboru pro informatiku a PR města, Bc. Ondřej Behina, zastupitel (VPM), Tomáš Buřič, delegován VPM, Lukáš Hofrajtr, delegován Hnutím 2018, Vojtěch Potužák, delegován ODS, Vojtěch Rybák, delegován ANO 2011, RSDr. Jan Votruba, delegován KSČM.

Instagram: mestocheb

Instagram: mestocheb

Ještě začátkem roku 2019 byl účet města na Instagramu téměř neaktivní (125 fanoušků a 12 příspěvků). V dubnu 2019 jsme se na výboru dohodli na jeho oživení a následné strategii. Pracovník úřadu a náš kolega z výboru Tomáš Ivanič se ještě ten den strategie chytnul a začal jednat. Od té doby se věnuje správě tohoto účtu každý den. Je září 2022 a účet města Chebu na Instagramu žije, má téměř 4000 fanoušků, lidé s městem sdílejí svůj obsah pomocí fotek a Stories každý den. Rádi bychom tuto službu a jeho obsah generovaný uživateli využili i napříč jinými kanály, ale o tom až po volbách. Odkaz na městský instagramový účet zde.

Jízdní řády chebské MHD na Google Mapách

Jízdní řády chebské MHD na Google Mapách

Jednoho dne jsem hledal návod, jak připojit jízdní řády MHD Chebu na aplikaci Moovit. Díky tomu jsem poznal na fóru aplikace Moovit pana Jana Urbánka z Prahy. Slovo dalo slovo a my se dohodli, že pilotně napojíme chebské jízdní řády do Google Maps. Já se staral o místní lokalizaci a domlouvání formalit se zástupci Autobusy Karlovy Vary a Jan Urbánek zajišťoval tu nejpotřebnější část – napojování dat a vyřizování kontraktu o partnerství s Google Transit. S foto-dokumentací zastávek nám pomáhali místní lidé (díky Sáře Křivkové a Markétě Rejmanové za zmapování polohy několika zastávek, díky faráři Petru Hruškovi za zastávku u hřbitova, díky slečně za barem Plovárny Dřenice za popis chování autobusů u jejich zastávky, díky pánovi na vrátnici Chetesu za popis zastavování autobusu zase u jejich zastávky). Bylo potřeba ale udržet tuto službu v chodu a zajistit spolupráci i od města Chebu. A v tento moment přišel na řadu náš výbor, primárně Láďa Tkaczyszyn, Ondra Behina a Tomáš Ivanič, kteří přispěli k dohodě o spolupráci mezi panem Urbánkem a městem Cheb za velmi symbolický poplatek. Zavedení služby bylo z naší strany zcela zdarma (ještě jednou díky za energii a čas Honzovi Urbánkovi, bez jeho znalostí by tento projekt nikdy nebyl dokončen). Trvalo to celé několik měsíců, ale jedno je jisté – Cheb, jako jedno z mála českých měst, má oficiálně městskou hromadnou dopravu zavedenou v nejužívanější dopravní aplikaci světa. Pokud by mělo jakékoliv město nebo dopravce v okolí Chebu zájem propojit jejich jízdní řády s Google Maps, rád vás s panem Urbánkem spojím (využijte kontaktní formulář na těchto stránkách).

Již neexistující web: koronaviruscheb.cz

Informační web Koronaviruscheb.cz: byli jsme aktivní i za prvního nouzového stavu

Když přišla první vlna Covid-19 společně s nouzovým stavem, celá republika se ocitla v informačním chaosu. Cheb nebyl výjimkou. Náš výbor měl kvůli zákazu scházení na několik měsíců stopku, ale i přesto jsme byli aktivní. S nejaktivnějšími členy výboru jsme vyhodnotili tehdejší situaci za kritickou, co se týká dostupnosti lokálních informací pro Chebany. 3. dubna 2020 jsme ve zrychleném režimu spustili nový web, kde jsme se společně s Tomášem Ivaničem (výbor, Město Cheb), Láďou Tkaczyszynem (výbor, Piráti) a Petrem Illkem (mimo výbor) snažili sjednocovat a přelouskávat lokální (chebské) informace týkající se „koronavirového“ nouzového stavu. S klidem mohu říci, že tento projekt byl tehdy unikát, který v České republice neměl obdoby. Provoz webu byl velmi náročný, protože se situace neustále měnila a informace přicházely z mnoha nestejnorodých zdrojů. Několik týdnů jsme denně trávili čas ověřováním faktů, komunikováním s mnoha úřady, organizacemi, obchodníky či občany z Chebu. Připravili jsme pro vás tehdy různé průvodce (kde sehnat roušky, jak zapsat děti do škol a školek, jak si žádat o státní covid-podpory). Spojili jsme se s téměř 50 chebskými restauratéry, kteří nabízeli rozvoz jídel nebo měli otevřená okénka, abychom jim pomohli přežít toto nelehké období. Stovky Chebanů tak každý den hledaly na našem webu své oblíbené restaurace v přehledném seznamu restaurací. Každý večer jsme importovali data z krajské hygieny a přinášeli vám jednoduchou formou statistiky o případech onemocnění Covid-19. Desítky nařízení jsme každý den přelouskávali do pochopitelné a přehledné formy, aby každý pochopil „co se nesmí či naopak smí“. Propojovali jsme občany s aktivitami místních komunit, které v té době byly nedílnou součástí pomoci v Chebu (dobrovolnické nákupy seniorům, šití roušek, rozvozy potřebných věcí, potravinové balíčky, rozvozy léků pro seniory). Celý tento projekt mohl fungovat jen díky urputné práci a zapojení mnoha lidí v Chebu, kteří průběžně pomáhali aktualizovat tento informační portál. Za několik málo týdnů web opakovaně navštívilo téměř 30 tisíc lidí. Mnozí využívali náš formulář k dotazům, na které jsme se snažili hledat relevantní odpovědi. Web již neexistuje. Díky Bohu. 🙂

Autorem jednotného vizuální stylu Chebu je HMS Design

Nový jednotný vizuální styl města

Tento projekt jsme se snažili v rámci výboru prosadit od naší první schůze v prosinci 2018. Postupně jsme vysílali signály o potřebě jednotného vizuálního stylu napříč celým úřadem. Nakonec vše dopadlo podle plánu. Cheb zvolil cestu soutěže, kterou velmi profesionálně organizoval Czechdesign.  K této myšlence se muselo postupně aktivně připojit hodně lidí: od starosty, přes zaměstnance úřadu z různých odborů a přidružených městských organizací až po viditelnou část veřejnosti. I proto to chvilku trvalo. Musím s velkým respektem také napsat, že lidé z Czechdesign, kteří projekt vedli, jsou na profesionální úrovni a všechno skvěle kmitalo. Jejich workshopy se zástupci města, externí odbornou porotou a uchazeči z řad grafiků byly zábavné, tvůrčí a hlavně efektivní. Také mám velmi dobrý pocit z pánů ze studia HMS Design, kteří nakonec v soutěži zvítězili. Jsou otevření výzvám, zpětnou vazbu vnímají, a přesto si zachovávají tvář, a hlavně je od začátku cítit, že jim na projektu záleží. Dnes je tento projekt ve fázi vývoje Manuálu a pomalu se vše zavadí do života. Podrobné informace o projektu zde.

Munipolis / Mobilní Rozhlas

Munipolis / Mobilní Rozhlas

Tento projekt jsme jako výbor intenzivněji prosazovali až letos, ale mluvili jsme o něm celkem často po celou dobu. Spojili jsme se vývojáři aplikace a udělali předběžný video-hovor. Poté jsme přednesli zavedení Munipolis vedení města a zástupcům odborů. Munipolis již několik měsíců v Chebu běží a lidé jej velmi aktivně využívají. Občané mohou výrazně jednodušeji hlásit úřadu nedostatky, které po městě vidí a to přímo z mobilního telefonu. Určitě není Munipolis využit zcela naplno, proto bychom chtěli propracovat plán, jak všechny funkce Munipolis maximálně využít. Rád bych poděkoval Simoně Liptákové, která teď za město celý Munipolis koordinuje. Podrobné informace o Munipolis zde.

Facebook: Město Cheb

Štítek ověření pro Facebook města Chebu

Zdánlivá banalita, ale i tato změna vyžadovala energii a mnoho úkonů. Jednoho dne na našem výboru poukázal náš člen Jan Votruba na problém, že na Facebooku je několik účtů, které se tváří jako oficiální účet města Chebu nebo jsou mu velmi podobné. Hledali jsme na výboru řešení, jak to změnit. Nejefektivnější nám přišlo požádat o štítek ověření přímo od společnosti Facebook (dnes Meta). Nastavili jsme účet města tak, aby žádost prošla. Tomáš Ivanič, jako zástupce města, odeslal žádost a ověřující dokumenty do společnosti Facebook a po několika měsících a jedné urgenci město dostalo oficiální ověření o autenticitě účtu. Tento štítek ověření není od Facebooku žádná automatika a velmi pečlivě prověřují, komu jej udělí.

A mimo jiné

S výborem jsme dobrovolně jeli na veletrh Smart City do Brna. Se starostou jsme jeli navštívit Smart City Polygon u Plzně. Scházíme se často u piva, kde diskutujeme o dalších projektech. Pomáhali jsme vylepšovat participativní rozpočet města Mega nápady. Spolupracujeme při vzniku nových služeb (nový web KC Svoboda, VisitCheb) a vlastně pořád do něčeho mluvíme. Každopádně sbíráme podněty od občanů a dáváme je do souvislostí v mnoha nových projektech, nebo díky nim vylepšujeme již stávající služby města.

Nestihli jsme, ale máme v plánu

  • mediální banka města (upřesníme v budoucnu),
  • vratné kelímky,
  • obsazení pozice – správce digitálních služeb chebského infocentra,
  • vytvoření funkční strategie pro budování značky města (občan, turista, podnikatel),
  • Smart City koncepce,
  • a mnoho dalších projektů, které usnadní lidem život nebo pomohou Cheb posunout zase o kousek dál.

Myslím, že celý náš výbor je založený na vzájemné spolupráci mnoha lidí z různých oborů. Multidisciplinární tým a otevřenost k diskuzi je základním kamenem úspěšnosti.

Závěrem mé osobní poděkování

Myslím, že celý náš výbor je založený na vzájemné spolupráci mnoha lidí z různých oborů. Multidisciplinární tým a otevřenost k diskuzi je základním kamenem úspěšnosti.

Díky Koalici pro Cheb pod vedením Karla Tyrpekla, že mě v roce 2018 delegovali do tohoto výboru a přeji jim silný mandát v letošních volbách.

Díky všem výše zmíněným kolegům z výboru za spolupráci.

Díky starostovi města Chebu, Antonínovi Jalovcovi, za jeho otevřenost novým nápadům.

Díky všem pracovníkům městského úřadu a městských organizací, že s námi začali celkem obstojně spolupracovat. Jmenovitě: Tomáš Ivanič, Jana Kuklová, Simona Liptáková – Odbor kanceláře starosty, Martin Trnka – Odbor informatiky, Marcela Brabačová a kolektiv – Infocentrum Cheb, Jana Krejsová – Odbor projektového managementu a rozvoje, Mirka Pavlíková, Iveta Kroutilová – KC Svoboda, Adéla Jelenová – Odbor školství, tělovýchovy a kultury… a mnoho dalších, kteří s námi některé projekty rozvíjejí dál. Nebo naopak, některé projekty pracovníci úřadu přijali za své a my jim s nimi jen občasně pomáháme, a to je to nejlepší, co se může stát.

Díky Petrovi Illkovi za výpomoc při některých projektech, my se mu zase revanšujeme s výpomocí u jeho projektů, které dělá pro Cheb.

Díky Petrovi Šneberkovi za jeho proaktivní a vizionářský přístup při tvorbě webu Visit Cheb.

Díky všem lidem z Czechdesign za jejich skvělou spolupráci na projektu: jednotný vizuální styl města.

Díky designérům ze studia HMS Design za aktivní spolupráci při tvorbě nového jednotného vizuálního stylu města.

Díky všem běžným spoluobčanům, kteří nám dávají zpětnou vazbu (ať už napřímo či bez záměru).

Díky pracovníkům z Kolínské radnice za důležité rady při zavádění Mobilního Rozhlasu / Munipolis.

Díky několika vrcholným pracovníkům radnice ve finských Helsinkách, že mi pomohli pochopit jejich postupy při transformaci města a dali mi přístupy k některým interním projektům.

A v neposlední řadě díky, Markétě. Práce pro výbor byla často na úkor našeho soukromého času, a přesto to respektovala (roční odměna za výbor je cca 1500,- Kč, kdyby měl někdo pocit, že je členství v něm o závratném zbohatnutí).

A proč tolik specifických díků? Protože volby mohou dopadnout letos jakkoliv. Bohužel mám signály, že když po volbách „Bude líp“, tak náš výbor zanikne a s ním i jeho další plány. Proto tedy děkuji na konci této etapy. Nicméně věřím, že se nakonec sejdeme zase u jednacího stolu nebo u piva a budeme nadále konstruktivně prosazovat smysluplné a udržitelné projekty.

Tomáš Novotný, člen Výboru pro informatiku a PR města, delegován Koalicí pro Cheb

více
článků