Martin Černík: Městské družstevní bydlení pro mladé rodiny
Ing. Martin Černík - jednatel společnosti
Bytový dům Cheb - Skalka (Ing. arch. Luboš Mašek)

Vlastní i nájemní bydlení v Chebu během posledních let prudce zdražilo. Developerská výstavba bytů, je pro mnoho mladých rodin nedostupná. Městské družstevní bydlení je pak alternativní projekt k developerské výstavbě, kdy výstavbu bytových domů nebude zajišťovat soukromý developer pro svůj zisk, ale městem založené družstvo pro svoje členy za nákladové ceny, tedy bez marže. Zástupci Koalice pro Cheb, chtějí takové bydlení mladým rodinám nabídnout.

„Vytvoříme podmínky pro podporu městské družstevní bytové výstavby poskytnutím městských pozemků, zajištěním práva stavby a projektové dokumentace nebo také zajištěním výhodných úvěrů tak, aby družstevníci při vstupu do družstva skládali pouze 10-15% nákladové ceny bytu, což je zásadně méně, než by potřebovali, pokud by žádali o klasickou hypotéku“ říká Martin Černík. Jednou z vhodných lokalit se nabízí dostavba sídliště Skalka, doplňuje.

Družstvo si vezme úvěr u banky, vybere zhotovitele a zajistí výstavbu bytového domu. Po kolaudaci budovy budou do družstva vstupovat členové – fyzické osoby, které vloží do družstva členský vklad. Na rozdíl od developerské výstavby družstvo byty poskytne za nákladové ceny. Družstvo výstavbou negeneruje zisk. Městské družstevní bydlení by mělo sloužit pro mladé rodiny, které chtějí po čase bydlet ve vlastním, ale mají problém hradit tržní cenu bytu. Družstevní bydlení bude určené pro pracující zájemce, kteří mají dostatečný příjem na úhradu nájemného obsahující úvěrové splátky, ale vzhledem k vysokým cenám komerčního bydlení nejsou schopni pořídit si odpovídající bydlení na komerčním trhu. Myšlenka družstevního bydlení není nová, v České republice se daří tomuto modelu výstavby např. v Brně.

Ing. Martin Černík – jednatel společnosti, kandidát Koalice pro Cheb

Bytový dům Cheb - Skalka (Ing. arch. Luboš Mašek)

více
článků