Koalice pro Cheb

Jsme připraveni vám pravidelně přinášet informace ze zastupitelstva či dění kolem radnice. Také budeme zprostředkovávat informace z výborů a komisí města.

KpCh-hlavni-strana-Karel-Tyrpekl
KpCh-hlavni-strana-Cheb-nádraží
KpCh-hlavni-strana-Cheb-náměstíjpg

Chceme město, které pomáhá řešit problémy občanů - s energiemi, nedostatkem lékařů, s bydlením a dopravou. Město, které se stará o své budovy a ulice, o parky a hřiště, je v něm bezpečno a řeší dopady klimatické změny. Město, které myslí o krok napřed, komunikuje s občany a nic jim netají.

KpCh-hlavni-strana-Skalka

Koalice pro
celý Cheb

Pro Český rozhlas

Kliknutím na otázky rozbalíte naše odpovědi pro Český rozhlas Karlovy Vary

Nedostatek ambulantních lékařů je problém nejen v našem regionu. Město Cheb se snaží tento nedostatek dlouhodobě řešit různými finančními výhodami, aby motivovalo lékaře k otevření ordinace ve městě. Tento problém je ale třeba řešit efektivním tlakem na pojišťovny, Karlovarský kraj a stát samotný. Ministerstvo zdravotnictví již před 4 lety vypsalo motivační program pro zubaře, kterým dotovalo až 1,2 milionu korun na vybavení ordinací, pokud půjdou do oblastí, kam se lékaři nehrnou – totéž by mohlo existovat pro další lékařské profese. Rádi bychom vyšli vstříc nově příchozím lékařům i pomocí s byrokracií. Na chebském a krajském úřadě pracuje mnoho lidí, kteří mohou být nápomocní při vyřizování nutných formalit a zjednodušit tak cestu ke zdárnému otevření ordinace. Samozřejmostí by měla být i součinnost města při hledání vhodného ubytování lékařů a jejich rodin s ohledem na jejich profesi a životní úroveň.

Výdaje na energie jsou bohužel velmi vysoké a pociťujeme je všichni. Občanům se snižuje životní úroveň a již dnes někteří z nás upadají do dluhových pastí právě díky razantnímu skoku nákladů na energie. V programu máme body, které mohou pomoci dlouhodobě. Jedním z nich je zřízení funkce energetického manažera, který bude vybrán na základě znalostí a schopnosti rychle reagovat na změny trhu. Dále bychom rádi prosadili vybudování fotovoltaických elektráren na budovách města jako jsou školy, školky a další vhodné budovy. Dalším přínosem by měl být náš návrh na zřízení centra energetického a dotačního poradenství, kde by občané či SVJ dostávali konkrétní návrhy energetických úspor a samozřejmě pomoc s vyřízením. Občan není zodpovědný za inflaci a my musíme hledat rychlá řešení, aby se tíživá situace ještě více neprohlubovala. Stejně jako v případě nedostatku lékařů, i zde musíme maximálně spolupracovat s krajem a státem a najít tak pomoc pro naše občany.

Průmyslové zóny kolem Chebu přináší městu mnoho dobrého ale také konkrétní problémy. Agenturní pracovníci, kteří dnes v halách pracují jsou nutností, ale tím, že nemají trvalé bydliště v Chebu, nejsou přínosem do městské kasy v podobě státního příjmu z rozpočtového určení daní. Město Cheb musí dbát na lepší kooperaci s velkými podnikateli na průmyslových zónách a hledat možnosti, jak kompenzovat zvyšující se náklady města na udržení bezpečnosti, čistoty a infrastruktury, které s nárůstem dočasných obyvatel Chebu přicházejí. V nově vznikajících provozech na průmyslové zóně budeme vyžadovat reálný podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Nedílnou součástí je propojování vysokých a středních škol v našem kraji s podnikateli, a tím do budoucna pomoci s nedostatkem nově vzniklých pracovních pozic – těch, které budou mít pro náš kraj vysokou přidanou hodnotu. Aktivně chceme řešit i přístup stávajících a budoucích podnikatelů k životnímu prostředí.

Cheb je nádherné historické město, které často nestačí svou zástavbou na pokrytí všech vyžadovaných parkovacích míst pro občany a návštěvníky. V našem programu máme bod: zřízení pozice městského architekta. Rekonstrukce ulic a vnitrobloků se musí provádět citlivě a funkčně, a proto bychom rádi měli interního nebo externího odborníka, který by dokázal hledat nové možnosti parkování, ale nezapomínal na budoucí generace a krásy našeho města. Nelze naše město degradovat jen stavbou parkovacích míst bez koncepčního sázení zeleně a další práce s veřejným prostorem. Rozpálené letní ulice plné zaparkovaných aut snižují hodnotu nemovitostí v okolí a samozřejmě ráz celé ulice. Chceme město, které vnímá potřeby všech obyvatel, a proto bychom rádi našli profesionální pomoc právě v podobě městského architekta. Také již existuje řada technologií, které pomáhají snižovat nápory parkování v konkrétních oblastech tím, že navigují motoristy na méně vytížená místa poblíž.