Libuše Hoyerová: Nové středisko výchovné péče v Chebu
Libuše-Hoyerová-Koalice-pro-Cheb
Mgr. Libuše Hoyerová - speciální pedagog

Na budově ISŠ Cheb brzy přibyde nová cedule s názvem: Středisko výchovné péče Cheb, které otevře dveře všem dětem, jež mají problém s chováním, s dodržováním pravidel, nerespektují autority, neumějí se začlenit do kolektivu, mají pocit méněcennosti, ocitly se v nelehké rodinné situaci. Zkrátka se otevře zcela nový prostor všem dětem a jejich rodičům, jež potřebují v některé z výše jmenovaných oblastí pomoci. Starat se o ně bude tým specialistů v čele s Mgr. Libuší Hoyerovou, která iniciativu a samotné založení střediska dlouhou dobu připravovala. Vznikne tak místo určené k individuální i skupinové terapii, k poradenství, diagnostice, nápravě nežádoucích vzorců chování, a především k setkávání se. Instituce byla vytvořena ryze z potřeb regionu Chebsko a doplnila tak chybějící zařízení v okrese Cheb.

Podporu získalo od MŠMT, které má střediska ve svoji gesci, bude přímo řízené DDÚ Plzeň a vzniklo odštěpením se od SVP v Karlových Varech, které zatím péči o děti potřebující odbornou pomoc zajišťovalo doposud. Vznik nového střediska odbory sociální péče při MÚ, a především OSPODy na Chebsku požadovaly již dlouhou dobu. Letošek situaci napomohl. Doba, kterou ovlivnil Covid 19, přinesla řadu nových problémů, kterým je potřeba se odborně věnovat.

Do ambulantní péče začala tedy docházet řada dětí, které by jinak do střediska v Karlových Varech vůbec kvůli špatným podmínkám v rodinách nedorazily.

Proč vlastně nové středisko vzniklo? Když jsem nastoupila v roce 2019 do SVP, stala jsem se terénním pracovníkem a 2x týdně jsem vyjížděla za dětmi a jejich rodiči na Chebsko do místních škol a na městské úřady. Do ambulantní péče začala tedy docházet řada dětí, které by jinak do střediska v Karlových Varech vůbec kvůli špatným podmínkám v rodinách nedorazily. Začala se jim poskytovat pomoc a najednou na své starosti nebyly samy. V SVP v Karlových Varech na ambulantní péči navazují další skupinové aktivity, kde děti rozvíjejí své komunikační a sociální dovednosti. Funguje i dlouhodobý terapeuticko-diagnostický pobyt. Ukázalo se, že i v terénní péči by byla skupinová forma práce důležitá. Ale jak ji zajistit? Většinou jsem pracovala v propůjčené kanceláři. Kde vzít prostor na komunitní místnost? Shodou náhod se do dění zapojila aktivita Krajského úřadu a vznikla myšlenka, vybudovat v Chebu středisko opravdu kamenné, kde by se všechny výše jmenované formy práce s dětmi mohly vzájemně propojit. Krajský úřad byl velmi vstřícný a poskytl za symbolickou cenu nové instituci své prostory v ISŠ Cheb na Divadelním náměstí. Vznikne tak nová oáza nabízející kromě internátní péče řadu aktivit dětem s problémovým chováním. Současně s nimi bude pracováno i s jejich rodiči. Středisko se stane kromě jiného také poradenským místem pro učitele a děti a bude reagovat na požadavky OSPODů. V současné době se prostory vybavují, aby 3.10.2022 přivítaly první klienty. Tolik chybějící služba spatří brzy světlo světa.

více
článků