ÚVODNÍ SLOVO

Vzkaz od našeho lídra Karla Tyrpekla všem obyvatelům Chebu

Vážení spoluobčané,

Koalice pro Cheb v minulých volbách získala tři zastupitelské židle z třiceti. Naši práci jste mohli transparentně sledovat celé čtyři roky. Převážnou část volebního období jsme součástí silné opozice založené na odpovědném přístupu k Vám všem.

Toto volební období pomalu končí a Vy můžete jasně určit směr, kterým se má město Cheb vydat. Volby do zastupitelstva města nás čekají 5. a 6. října 2018 a změna chebské politiky je pro naše město zásadní.

Vedu do voleb Koalici pro Cheb složenou z nezávislých kandidátů, z kandidátů strany Zelených a strany TOP 09. V tomto složení hodláme i nadále prosazovat zájmy obyvatel města. Nepřeceňujeme stranický princip, ale zaměřujeme se na osobní kvality našich kandidátů. Upřednostňujeme zásady lidskosti a čestného chování v duchu masarykovského kréda „nebát se a nekrást“. Prioritou jsou pro nás osobnosti, které mají chuť pro své spoluobčany pracovat, pravidelně Vás informovat a tvořit nové výzvy ve spolupráci s Vámi.

Upřednostňujeme zásady lidskosti a čestného chování v duchu masarykovského kréda nebát se a nekrást.
Reálný a dlouhodobě udržitelný program, který vám usnadní život, pomůže v nesnázích a zvýší dostupnost kvalitnějšího a spokojenějšího života.

Náš volební program vychází z doby, ve které žijeme. Je to doba velmi rychlá. Je však také otevřená novým vizím a umožňuje nám svobodně rozhodovat o své budoucnosti. Proto jsme náš program vytvářeli uvážlivě a pečlivě, jeho prioritou jste Vy a samozřejmě naše nejmladší naděje, které mají cestu k volebním lístkům ještě dlouhou. Programové body jsme konzultovali s českými i zahraničními odborníky a především s vámi Chebany. Za tuto zpětnou vazbu velmi děkujeme. Jsem přesvědčen, že jsme sestavili reálný a dlouhodobě udržitelný program. Program, který vám usnadní život, pomůže v nesnázích a zvýší dostupnost kvalitnějšího a spokojenějšího života. Přeci jen je pravdou, že společnost se rozvíjí především tam, kde lidé mají dostatečný prostor pro vlastní rodinu, práci a volný čas.

Naše skutečné tajemství? Radnice je Vaše! Mnohdy se mezi Vámi vytvoří naprosto zásadní návrhy, které nelze přehlížet jen proto, že nejste součástí úřadu. Koalice pro Cheb je zastáncem neustálé komunikace a Vaše vize pomáhá měnit ve skutečnost.

Na závěr mi dovolte vyslovit přání. Přání, aby tyto volby byly pro Koalici pro Cheb úspěšné. Přání velkých změn, na které budeme hrdí i za deset let. Přání, že Cheb bude velkou fungující komunitou, která společně bude pracovat na tom, aby se místo, kde jsou naše domovy, proměnilo v inspirativní město. Pro nás domácí ale i pro ty, kteří jen projíždějí, nebo o nás jen slyší z vyprávění. Společně už na tom pracujeme.

Přání velkých změn, na které budeme hrdí i za deset let.

Tvoříme budoucnost, nejenom naděje

Přijďte k volbám a dejte nám svůj hlas jedním křížkem pro celou Koalici pro Cheb. Volte číslo 11. (návod – jak volit)

01-Karel-Tyrpekl

S úctou,
MUDr. Karel Tyrpekl
lídr Koalice pro Cheb