VOLEBNÍ PROGRAM

Reálný a dlouhodobě udržitelný program, který vám usnadní život, pomůže v nesnázích a zvýší dostupnost kvalitnějšího a spokojenějšího života.

Sociální sféra

bydlení sociální služby senioři okrajové části města rodiče blíže k lidem

 Výstavba obecních bytů – výstavba je v Chebu všeobecně pozadu. Nestaví se nové budovy, proto je třeba neprohlubovat dále tento problém a začít s výstavbou.
➔ Využití zchátralých budov – vytipujeme si chátrající budovy a nevyužívané objekty, které případně odkoupíme a přestavíme na byty pro lidi v bytové nouzi, rodiče samoživitele a seniory. Počítáme s maximálním využitím dotací z Evropské unie.
➔ Rozvíjení služeb – terénní služby, paliativní péče, odlehčovací služby a domácí péče, všechny tyto služby chceme aktivně rozvíjet a více finančně podporovat. Tyto služby vnímáme jako vyjímečnou pomoc městu a nelze se bez nich obejít. Budeme brát větší ohled na návrhy a řešení lidí z těchto organizací, protože dané problémy znají ze všech nejlépe. V rámci dostupnosti těchto služeb podpoříme projekty, které by mohly zapojit studenty rehabilitace nebo sociální práce v rámci terénních služeb.
➔ Podpora služeb pro seniory – chtěli bychom udržet službu ohledně rozvozu jídla seniorům za přijatelně nízké ceny a rozšířit je i na svátky a víkendy. Podpora v boji s domovními a telefonními prodejci „šmejdů“. Pomoc seniorům s byrokracií, kterou musí podstupovat při vyřizování sounáležitostí s městem.
➔ Vzdělávání seniorů – chceme podpořit potenciál seniorů v různých dobrovolnických činnostech a podpořit univerzitu třetího věku
➔ Kontakt se všemi městskými částmi – budeme pravidelně vyjíždět do chebských příměstských částí. Obyvatelé Podhradu, Hradiště, Hájí, Klestu, Střížova, Hrozňatova, Tršnic, Dvorů, Pelhřimova, Cetnova, Břízy, Chvoječné, Jindřichova a Loužku musí vědět, že radnice s nimi počítá. Chceme lepší informovanost obyvatel těchto částí a mít zpětnou vazbu

Zdravotnictví

více lékařů a zdravotníků | rozvoj nemocnice | podpora zdravotní školy | zastávka MHD v areálu nemocnice

➔ Zachování praktických lékařů – zasadíme se o to, abychom zde udrželi praktické lékaře a ambulantní specialisty v součinnosti se zdravotními pojišťovnami.
➔ Vybavenost nemocnice – je třeba aktivně řešit přístrojové vybavení nemocnice a podporovat modernizaci.
➔ Rozvoj nemocnice – rádi bychom rozvíjeli nová oddělení v chebské nemocnici. Například rehabilitační oddělení, paliativní lůžka atd.
➔ Dialyzační ambulance – chceme usilovat o vznik dialyzačního zařízení v Chebu, aby chebští občané nemuseli často dojíždět do Sokolova, Mariánských Lázní nebo Karlových Varů.
➔ Podpora onkologie – chceme aktivně podporovat regionální onkologické oddělení v Chebu.
➔ Dostupnější cesta – ulehčíme pacientům nebo návštěvníkům nemocnice cestu za svými lékaři nebo příbuznými a vybudujeme v areálu nemocnice zastávku MHD.
➔ 24 hodinová služba – budeme požadovat ohledně přednemocniční péče, aby lékař na stanovišti Rychlé záchranné služby měl službu 24 hodin.
➔ Zdravotní rozvoj v Chebu – rádi bychom zajistili vysokoškolské studium pro zdravotní asistenty na Vysoké škole v Chebu.
➔ Jednodušší transport pacientů – nechceme provádět překlady akutních pacientů transportovaných Rychlou záchrannou službou mezi Německem a ČR na parkovišti na Svatém Kříži, ale až v příslušném zdravotnickém zařízení.
➔ Jasná podpora následné lůžkové péče a sociálních lůžek.
➔ Hezčí prostředí pro pacienty – požadujeme otevření části parku pro veřejnost a lepší péči o parkovou úpravu, ihned opravit výtluky na vozovce a chodnících v areálu nemocnice.

Bezpečnost

lepší vnímání městské policie policisté v ulicích hasiči bezpečnost jako základní potřeba

Pozitivní vnímání městské policie – usilovně budeme pracovat na zlepšení činnosti městské policie a jejího vnímání. Jasně definujeme její opodstatnění a sféru, kterou se bude zabývat. Je potřeba vybudovat ztracenou důvěru lidí v městkou policii a to nepůjde jinak, než že se nastaví správná pravidla, která se budou neustále vyhodnocovat.
Více policistů v ulicích – výše zmíněný bod bude mít pozitivní vliv i na nábor nových příslušníků městské policie. Pokud bude dostatek strážníků, bude i více policistů v ulicích. Jejich viditelná a aktivní přítomnost je základem pro preventivní ochranu lidí a majetku ve městě. Oprávněný pocit bezpečí je pro každého z nás základní lidskou potřebou.
Odpovědnost policistů – je třeba, aby konkrétní lokalitu v našem městě měl na starosti konkrétní policista, který bude znát potřeby a problémy daného místa.
➔ Pravidelné víkendové kontroly – po mnoha stížnostech obyvatel pěší zóny a to hlavně po víkendu, chceme zajistit pěší hlídkové služby, které budou dohlížet na pořádek a noční klid v okolí barů.
➔ Modernizace městského kamerového systému – městský kamerový systém je už zastaralý a někdy nedostačující, je třeba využít moderní techniku a tento systém modernizovat tak, aby vyhovoval a pomáhal. Dnes již známé vícero rizikových oblastí Chebu, kde lze nová záznamová zařízení instalovat.
➔ Lepší spolupráce policie – budeme prosazovat intenzivní spolupráci a komunikaci policie a obyvatel města. Je třeba větší a efektivnější součinnosti mezi Městskou policií, Policií České republiky, obyvateli, organizacemi jako je KOTEC a radnicí.
➔ Podpora dobrovolných hasičů – větší podporu pro dobrovolné hasiče a možnost podílet se na bezpečnostním rozvoji města.
➔ Podpora školení obyvatel – rádi bychom prostřednictvím města zřídili dobrovolné školení občanů pro krizové situace a první pomoci.

Doprava a infrastruktura

nové zastávky | modernější a efektivnější MHD | kanalizace | město pro chodce a cyklisty

Zefektivnění linek MHD – je důležité modernizovat chebské MHD. Naším cílem je zefektivnění linek a zastávek MHD tak, aby nevznikaly ztrátové linky s prázdnými autobusy. Je nutná renovace vozového parku za hospodárnější a menší autobusy. Vybudujeme zastávky na důležitých místech jako je nemocnice a zřídíme bezplatné připojení na internet přímo v autobusech.
Zefektivnění zastávek MHD – pokud bude potřeba, nainstalujeme zastávky i na odlehlejší místa ve městě a tím usnadníme dopravu do centra i mimo hlavní lokality. V budoucnu bychom chtěli městské zastávky opatřit informačními ukazateli, které budou cestující upozorňovat, za jak dlouho jejich spoj přijede.
Audiovizuální hlášení a zastávky na znamení – hlášení zastávek a zastávky na znamení usnadní orientaci turistům, dětem nebo lidem, kteří se v našem městě tak dobře neorientují.
Zastávka MHD v areálu nemocnice – ulehčíme pacientům nebo návštěvníkům nemocnice cestu za svými lékaři nebo příbuznými a vybudujeme v areálu nemocnice zastávku MHD.
Cestování na čas – sjednotíme jízdní řády vlaků a autobusů, aby na sebe navazovaly.
MIDI-BUS na náměstí – zastávkou na náměstí pro MIDI-BUS chceme docílit nejen oživení náměstí, ale hlavně ulehčení obyvatelům města lepší propojení s úřady, místními podnikateli a obchody.
Blikající přechody u škol a školek – je důležité vidět a být viděn, mnoho přechodů nemá signalizační zařízení, proto chceme nainstalovat blikající světla u všech školek a škol ve městě.
Město přátelské pro chodce a cyklisty – při revitalizacích ulic a volnočasových prostor se postaráme o to, aby nikomu nic nechybělo. Chodci musí mít dodělané chodníky, cyklisté musí mít na ulicích vyhrazený prostor pro jízdu na kole a lidé se sníženou mobilitou (hendikepovaní) budou mít bezproblémový pohyb po nově zrekonstruovaných komunikacích.
Vybudování chybějící kanalizace – zasadíme se o dostavbu chybějící kanalizace v Chebu v městských částech: Hradiště, Švédský vrch, Podhrad a Dolní Pelhřimov.

Školství a kultura

rozvoj školních oborů podpora zájmových činností pulzující město transparentní financování

➔ „Příprava na nový svět“ – plánujeme tento dlouhodobý projekt, který bude určený pro žáky středních a vyšších odborných škol. Jedná se o kurzy, kde budou erudovaní školitelé seznamovat žáky s tím, co je čeká po ukončení studia a jak se s tímto novým světem nejlépe poprat. Studenti se dozví: jaký je rozdíl mezi podnikáním a zaměstnáním, jaké jsou demografické a technologické trendy, jak pracovat s nápady a které z nich mají šanci uspět, jak poutavě prezentovat své nápady (tzv. Pitching ideas) a další podobné věci, které mohou přispět k vyšší konkurenceschopnosti studentů po absolvování školy. Za cíl si klademe rozvoj talentu, tvořivosti, podnikavosti a individuality studentů ještě dřív, než okusí reálný postudentský život, který mnohdy u mladých lidí zastaví jejich ideály.
Cizí jazyky do škol – podpoříme výuku cizích jazyků již od útlého věku a to přímo rodilými mluvčími. Pomůžeme tak připravit děti na jejich budoucí pracovní život.
Podpora nových, atraktivních oborů ze strany města – na gymnáziu vznik prvního ročníku se zaměřením na německý jazyk a sport a na ISŠ vznik nového specializovaného oboru se zaměřením na servis a údržbu sportovních náčiní především kol, elektrokol atd.
Bez rušení škol a studijních oborů – na půdě Karlovarského kraje budeme jasně stát za chebskými školami a nedovolíme další rušení nebo přesouvání škol či jejích studijních oborů.
Podpora Domu dětí a mládeže Sova a ZUŠ Jindřicha Jindřicha.
Transparentní sport – při přerozdělování financí zavedeme transparentní systém a jeho veřejnou kontrolu, kdy budeme hlídat návratnost vynaložených prostředků.
Kultura do města patří – založíme samostatný kulturní odbor, který by nastartoval kulturu a kulturní akce v našem městě.
Aktivní podpora městských kulturních organizací.
Kultura má své talenty – chceme grantovou podporu začínajících umělců a zavedení architektonických soutěží, které zároveň oživí naše město.
Podpora malých spolků – myslíme i na malé spolky. Rádi bychom finančně podpořili dobrovolnické spolky, jako jsou chovatelé zvířectva, myslivce apod.
Více volnočasových aktivit – Cheb si zaslouží nové festivaly, městské akce a oslavy státních svátků. Nechme se inspirovat Food festivaly či inovačním projektem Manifesto Market.

Odpady

NE spalovně v Chebu | motivace pro občany | efektivní odpady | čistější Cheb

Bez spalovny – nepodpoříme výstavbu spalovny v Chebu. Spalovna má mít kapacitu 20 000 tun odpadu, pro Cheb by to znamenalo, že by se muselo dovážet dalších 13 000 tun odpadu z okolních měst.
Férovější poplatky za odpad – změníme vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu tak, aby byl poplatek motivační (PAYT systém) a umožnil domácnostem, které budou produkovat méně odpadu, aby se jim snížily náklady za odpad.
Méně odpadků v ulicích – rozmístíme více sběrných nádob na tříděný odpad a bioodpad.
Vybudování překládací stanice – netříděný odpad pak můžeme odvézt k likvidaci do regionálního centra likvidace odpadu ve Vřesové, abychom nemuseli platit skládkovné nebo stavět spalovnu. Všemi těmito plány hodláme dosáhnout snížení nákladů na svoz a likvidaci odpadů a logicky i snížení poplatku placeným obyvateli města Chebu.

Pokroková radnice

nová pracovní místa služby online lepší komunikace inovace

Web na míru Chebanům – nahradíme stávající internetové stránky Cheb.cz zcela novým systémem. U jeho vývoje budeme od úplného začátku a budeme se podílet na každém bodě, aby to byl web šitý přímo Chebanům, investorům a turistům. Součástí budou možnosti platby služeb on-line, mobilní aplikace, interaktivní mapa města, která bude usnadňovat orientaci v mnoha odvětvích. Chceme, abyste dostali maximální možné informace, případně vám dáme možnost dát návrh na vylepšení digitálních služeb města. Zaměříme se i na lepší přizpůsobení informačního webu pro zrakově postižené. Veškeré budovy ve správě města budou mít jasně popsány přístupy pro občany a návštěvníky se sníženou mobilitou.
On-line přihlášení dětí do kroužků – mít všechny informace na jednom místě a dle nich se rozhodovat, zda své dítě přihlásím do daného kroužku. Uvidíte zde volný počet míst do dané organizace, částku členského příspěvku, čas a místo, kde se kroužky konají.
Propojení městských organizací – SOVA, školy, sportovní kluby, domovy důchodců. Všechny tyto organizace bychom chtěli propojit na internetu, aby každý mohl vyhledávat potřebné informace a byly tak přenášeny všechny aktuality.
Sběr závad ve městě – umožníme občanům města přístup k aplikaci nebo webové stránce, kam budou lidé moci posílat závady, které ve městě uvidí. Tyto podněty se okamžitě vyhodnotí a začne se pracovat na jejich odstranění.
Inovace musí začít na radnici – zřídíme inovační odbor a přivedeme nové a perspektivní lidi, kteří by ho měli na starosti. Tento odbor by v součinnosti s vedením radnice a obyvateli pracoval na vizích města a otevření diskuze o postavení nových městských částí.
Vytvoření pracovních míst pro mladé a nadané – je potřeba řízení města oživit kreativními nápady, které budou efektivně reagovat na stále častější změny potřeb obyvatel a návštěvníků.
Oběžník, nikoli obíhající občan – na úřadě bude mít občan možnost kontaktu pouze s jedním úředníkem, který pak potřebné obchůzky po dalších odborech obešle oběžníkem. Tím tak ulehčí práci občanům.
Rychlý kontakt s úřady – vybuduje on-line podporu na webových stránkách (chat, telefonní linka). Tyto prvky pomohou všem vyřídit jejich otázky nebo podněty okamžitě.
Propagace města – chceme do našeho města přivést turisty. Zajistíme dostatečnou informovanost o významných místech našeho města a jeho okolí. Chtěli bychom mezinárodní prezentaci města.

Život na náměstí

živé náměstí | zastávka MHD | využitý prostor | chytré lampy

Připravit město na budoucnost – potřebujeme město připravit na budoucnost a proto chceme instalovat SMART lampy s úsporným osvětlením a internetem na chebské náměstí. Každý by si tak mohl vyřídit své pracovní nebo školní věci, přečíst si zprávy na lavičce v centru města nebo jen poslouchat hudbu. SMART osvětlení je navíc nastavené na úsporný režim, pokud se v jejich blízkosti nikdo nevyskytuje, osvětlení se utlumí a tím šetří městu nemalé peníze. Naopak pokud se v okolí lamp budou pohybovat lidé, lampy se rozsvítí a tím vzniká větší bezpečnost pro chodce.
Vysazení stromů a zeleně na náměstí – považujeme to za důležitý krok. V létě by díky zeleni bylo náměstí klimatizované, ochladil by se celý prostor a vytvořilo by se tak místo pro odpočinek obyvatel. Stromy a zeleň jsou důležitým estetickým prvkem, který do měst patří.
MIDI-BUS na náměstí – zastávkou na náměstí pro MIDI-BUS chceme docílit nejen oživení náměstí, ale hlavně ulehčení obyvatelům města lepší propojení s úřady, místními podnikateli a obchody.
Moderní náměstí – chceme vyhlásit architektonické a urbanistické soutěže. Některé návrhy by nám totiž mohly ukázat, jak správně využít plochu chebského náměstí tak, aby dobře sloužilo všem. Stejně tak bychom chtěli přijímat podněty od občanů. Přeci jen jsme to my všichni, kdo náměstí chce co nejlépe využívat.

Hospodaření, obchod a boj s korupcí

řemeslný inkubátor podpora inovací transparentností proti korupci  rozvoj s rozumem

Řemeslný inkubátor – chtěli bychom vystavit první revoluční řemeslný inkubátor v Chebu. Jedná se o místo, kde si menší řemeslníci mohou pronajmout sklad nebo malou dílnu za výhodných podmínek. Jak název napovídá, jednalo by se o podporu řemesel v jejich začátcích – stejně jako inkubátor podporuje narozené děti. V řemeslném inkubátoru bychom rádi poskytovali služby jako je přejímání poštovních zásilek správcem objektu, který pak balík předá řemeslníkovi. Celý tento projekt by měl úzce spolupracovat učňovskými školami a pomáhat tak mladým začínajícím učňům při uplatnění v dospělém životě. Inkubátor bude zabezpečený a umožní se lidem z různých oborů setkávat se a prohlubovat tak jejich spolupráci. Více rozepíšeme v chystaném článku.
Podpora místních podnikatelů – nechceme ignorovat potřeby podnikatelů v našem městě a proto je chceme zapojit do diskuze. Podporu našeho města si zaslouží všechny začínající projekty, které by byly vyhodnoceny jako zajímavé pro občany Chebu.
Odpovědné řízení městských financí – město musí investovat do rozvoje. Nelze stavět akvaparky, pokud jsou tu části města stále bez kanalizace a dobudované infrastruktury. Potěmkinovu vesnici ať staví jinde.
Inovace – budeme podporovat inovace, které budou prospěšné pro život ve městě. Budeme podporovat spolupráci soukromého sektoru a privátního při vývoji služeb a produktů, které mohou ovlivnit životy nás všech k lepšímu.
Chebský registr smluv – zřídíme tento systém, v němž budou zveřejňovány smlouvy a další dokumenty o činnosti společností, které Cheb přímo či zprostředkovaně ovládá. Transparentní hospodaření městských společností je jedno z nejdůležitějších protikorupčních opatření.
Přístupné informace – zajistíme, aby byly veřejnosti přístupné veškeré informace o činnosti města Chebu a jeho orgánů a společností v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.
Zvýšení kontroly – chceme zvýšit kontrolu nad městskými firmami. Tyto společnosti nesmí být politickými trafikami.
Transparentní přidělování grantů – evidence, zveřejňování a transparentní přerozdělování veřejných zakázek města.
Podpora podnikání – je nezbytné pomoci omezit byrokracii a překážky v podnikání.

Chytrá klíčenka

děti připravené na budoucnost | nauka hospodaření dětí | důvěra v děti a naopak | inovace pro život

Chytrá klíčenka je jeden multifunkční nástroj a tím snižuje pravděpodobnost ztráty velkého svazku klíčů. Ulehčí dětem základních škol i rodičům tím, že lze chytrou klíčenkou provádět školní platební úhrady, kupování svačin, odemknout si vchod do školy, využívat ji ve školní jídelně, městské knihovně, koupit si jízdenku MHD nebo si nechat od rodičů dobít kapesné.
➔ Chytrá klíčenka zamezuje dětem nákup v obchodech pro ně nevhodných, to znamená tabákové a alkoholické výrobky.
➔ Děti by se měly co nejdříve seznámit s bezhotovostní transakcí, protože se dobou zvyšuje počet míst, kde takto lze platit a ve světě je to naprosto běžné.
➔ Svět se stále mění a technologie se vyvíjí. Chytrá klíčenka zvyšuje u dětí technologickou a finanční gramotnost a zodpovědnost.

SMART CITY CHEB

nápady lidí rychlejší doprava efektivnější odpady technologie

V neposlední řadě je tu pojem mnoha lidem zcela neznámý. Smart city neboli Chytré město využívá technologie a chytrá řešení pro zlepšení kvality života lidí ve městech. Důležitým předpokladem pro budování Chytrého města je spojení radnice s lidmi. Touto spoluprací získáme maximální potenciál z lidí a jejich nápadů. Ve městech jako je Brno, Helsinky, Vídeň nebo i v menším českém Kolíně  již pochopili, že úředníci nejsou všemocní a je potřeba hledat řešení společně s lidmi. Níže předkládáme naše nápady, které mohou být pro Cheb zajímavé:

 

Internet věcí:

Semafory na křižovatkách napojené na autobusy MHD: semafory mohou upřednostňovat autobusy MHD a zrychlovat jejich jízdu z bodu A do bodu B. Tímto lze docílit komfortnější městské dopravy.
Senzory na odpadových popelnicích: dokážeme se představit systém, kdy po městě jezdí auto pro svoz odpadů a systém mu hlásí, které odpadové nádoby je již potřeba vyprázdnit. Můžeme tím dosáhnout ekonomičtějšího svozu odpadu, čistšího města a pohodlnějšího nakládání s odpady pro obyvatele.
Senzory na parkovacích místech: Senzory nebo inteligentní kamerové systémy na parkovištích již dnes dokáží vyhodnocovat obsazenost parkovacích míst a pomocí naváděcích systémů (aplikace v telefonu, navigační digitální tabule ve městech) směřují motoristy na místa, kde je volné parkovací místo. Ve výsledku to pro nás znamená úsporu času, lepší dopravní situaci ve městě a komfortnější život obyvatel.

Lidé s lidmi:

Internetový portál: tento bod již v programu máme a považujeme ho za opravdovou nutnost. V našem městě je mnoho skrytých problémů a je potřeba řešit. Toto internetové místo by mělo sloužit ke komunikaci. K hledání řešení díky vynalézavosti nás všech. Každý z nás má mnoho tvůrčích nápadů a my vás nehodláme přehlížet. Vidíme obrovskou sílu v řešeních, která vznikají komunikací. Do dnes se v Chebu praktikuje jen forma připomínkování. Je to ztráta času a leckdy se připomínkuje už od začátku špatně navržené řešení. Pojďme společně hledat správná východiska.
Inovační odbor: Jsme menší město, ale i v našem případě si umíme představit společná setkávání lidí, kteří chtějí měnit věci k lepšímu. I právě kvůli tomuto bodu chceme zřídit inovační odbor. Odbor, kde budou pracovat lidé s vizemi a ochotou komunikovat s obyvateli, školami, výzkumníky a jinými městy z celého světa.

Mapa a data:

Interaktivní mapa Chebu: Tento bod v programu také již máme a přikládáme mu velikou váhu. Díky využití dat, kterým město disponuje, můžeme agilně vytvářet interaktivní mapu, která nám všem usnadní život. Představte si mapu Chebu, která vám ukáže místa, kde jsou: městské kamery, plánované stavby bytů, síť autobusů MHD, vlastnictví pozemků, zajímavá historická místa, dostupnost lékařů a mnoho dalšího. Jedním klikem na mapu zjistíte, že jste v oblasti, kde máte snadno dostupnou veřejnou dopravu, lékařskou péči a jste v bezpečnější zóně. Tato mapa by měla sloužit i k lepšímu budoucímu plánování a zlepšování služeb v konkrétních městských částí.

Pokud budete mít vlastní nápady, tak neváhejte a ozvěte se nám. V pravé dolní části těchto stránek je malé komunikační okénko, kde si můžeme psát. Nebo pište mail na info@koalicecheb.cz. Děkujeme a budeme se těšit.