Na slovíčko s Karlem Tyrpeklem

O Koalici pro Cheb O problémech města

Přinášíme Vám poslední rozhovor s našimi kandidáty a tím je lídr Koalice pro Cheb MUDr. Karel Tyrpekl.

Kandiduješ do komunálních voleb na podzim 2018. Co bylo hlavním impulzem k tomuto rozhodnutí?

Hnutí Koalice pro Cheb jsem spoluzakládal . V minulém volebním období byly odměnou 3 mandáty. Myslím, že v minulém období byla naše práce vidět a byla smysluplná. Minulé období v zastupitelstvu a vedení města bylo ovšem velmi bouřlivé, ne naší vinou, a nestačily se projednat a uvést v život mnohé rozpracované a potřebné věci. Po opakovaných žádostech přátel napříč politickým spektrem jsem se rozhodl přijmout znova kandidaturu v naší Koalici pro Cheb.

01-Karel-Tyrpekl
MUDr. Karel Tyrpekl
kandidát Koalice pro Cheb

České zdravotnictví není v současné době úplně v kondici. Může komunální politik, lékař, tuto situaci nějak ovlivnit?

Zdravotnictví na úrovni bývalého okresního města, druhého největšího města v Karlovarském kraji je plně ovládané zdravotními pojišťovnami a krajským úřadem. Město na svém úřadě, odboru, není schopno nijak oficiálně zdravotnictví řídit. Město se ovšem snaží velmi účinně podporovat zejména nemocnici v Chebu – např. investice do lineárního urychlovače pro onkologii v desítkám milionů, investiční spoluúčast ve výši 10% – 40 milionů na dokončované výstavbě nového pavilonu. Nemocnice je roky největším zaměstnavatelem ve městě. Podpora při zajišťování bytů, podpora při velmi obtížných kolektivních vyjednáváních apod . je v moci města. Trvalá podpora zastupitelů a vedení města je nezbytná pro chod klíčových oddělení v nemocnici, zejména kdy v okolí již zanikly nemocnice s akutními lůžky v Aši, Mariánských Lázních, Plané u Mariánských Lázní, Kraslicích.
V Chebu žije mnoho zdravotníků – lékařů a sester – kteří pracují v Německu, ale plně zajištěnou akutní péči vyžadují v Chebu. V tomto je pro Cheb situace velmi obtížná a nejen ve zdravotnictví. Tento problém bude muset město řešit intenzivní přeshraniční spoluprací na všech úrovních ke spokojenosti občanů Chebska.

Proto jsme se snažili zajistit na kandidátku odborníky na různá témata, kteří budou následně pracovat v komisích a spolupodílet se na řešeních.

Jaké tři problémy, podle Tebe, Cheb nejvíce sužují?

Před volbami jsme asi nejvíce dotazů dostali na dopravu, bydlení a zdravotnictví. Témat je jistě více a nelze je jednoduše paušalizovat. Proto jsme se snažili zajistit na kandidátku odborníky na různá témata, kteří budou následně pracovat v komisích a spolupodílet se na řešeních. Jistě dalším nosným tématem jsou odpady a spalovna.

Vedeš kandidátku 3 subjektů pod názvem Koalice pro Cheb. Co Vás všechny spojuje a jak bys charakterizoval politické názory kandidujících?

Kandidátka je sdružením Chebáků, kterým vývoj v jejich městě není lhostejný. K jednotlivým subjektům – TOP 09 je pro nás především zárukou podpory malých a středních podnikatelů, firem a živnostníků. Při podpoře a rozvoji gigantických průmyslových parků na malé a drobné, střední podniky nesmíme zapomenout. Tyto firmy v Chebu podnikají roky poctivě, zaměstnávají mnoho rodin a jim jsme vděčni i za mnohé podpory neziskového sektoru.
Vztah k životnímu prostředí vyjadřuje v naší koalici strana Zelených .Sám p. Kubát zakládá fungující rybníky, stará se o myslivce a má mnoho dalších tzv. neviditelných aktivit. Sám jsem bojoval proti výstavbě největšího lihovaru v Chebu, který s ekologií neměl nic společného. Velmi diskutabilní je jihovýchodní obchvat, problém spalování komunálního odpadu v trojnásobku, než Cheb vyprodukuje na Švédském vrchu atd. Jistě je ale tzv. zelených témat k řešení více.
Dříve byla v koalici KDU-ČSL. Jsem katolík a byl bych rád kdyby i nadále naše spolupráce s KDU-ČSL byla racionální, jelikož nadhled věřícího je nezbytný. Členové KDU-ČSL se na své schůzi dohodli na spolupráci s ODS a toto akceptujeme .

Na kandidátní listině máte v první pětce 2 mladé kandidáty – Markétu Rejmanovou a Jakuba Formánka. Jako lídr kandidátky jsi musel do jejich pozice mluvit. Co si slibuješ od jejich nominace, když nemají přímou zkušenost se zastupitelstvem?

Jsem velmi rád, že na kandidátce jsou . Oba mají zkušenosti s dlouhodobým pobytem v zahraničí, jsou velmi pracovití a mají o Cheb zájem. Markéta z pohledu podnikatelského prostředí, sportovkyně – atletka s medailemi z mistrovství republiky. Jakub – historik, gymnaziální profesor, patriot, spoluautor mimo jiné i velmi pozoruhodné knihy: Pastýřské listy 1918-1945. Bylo by velmi dobré, kdyby tito lidé spoluutvářeli podobu města Chebu jako členové zastupitelstva, mají chuť pracovat v komisích, odborných komisích apod.

Lidé Tě znají jako chirurga chebské nemocnice. Jak se lékař dostane od lidských bolestí a problémů k bolestem a problémům celého města?

Jednoduše, jak se říká vše souvisí se vším.

05-Jakub-Formanek

Díky za rozhovor
Jakub Formánek