Jak volit: volební systém v Chebu

Názorné 4 příklady, kterých můžete využít u letošních voleb do chebského zastupitelstva 5. a 6. října 2018

Každý volič v Chebu má 30 hlasů, což odpovídá počtu zastupitelů. Tyto hlasy může dát jednomu uskupení (1), jednotlivým kandidátům (2, 4), nebo oba postupy zkombinovat (3). Důležité je, že nelze zakřížkovat dvě celá uskupení či dát více než 30 hlasů. Strany, které nemají plný počet kandidátů, jsou matematicky znevýhodněné. Jejich šance na překročení pětiprocentní hranice nutné pro vstup do zastupitelstva je tedy nízká.
Z níže znázorněných příkladů je patrné, že budeme vděční, když nám dáte hlas tou první formou (Příklad 1) – jedním křížkem pro celou kandidátku Koalice pro Cheb. Děkujeme.

 KDY:

➔ pátek 5.10.2018 | od 14:00 do 22:00 hodin.
➔ sobota 6.10.2018 | od 8:00 do 14:00 hodin.

 KDE:

Seznam volebních místností zde: ODKAZ

 VZÍT SI S SEBOU:

➔ Občanský průkaz
➔ Hlasovací lístky, které jste dostali do schránky. Pokud je nemáte, nevadí. Nové vám dají přímo ve volební místnosti.

Příklad 1 Volič hlasuje pro jednu kandidátku s plným počtem zastupitelů
Koalice-pro-Cheb-volebni-jak-volit-priklad-1
Příklad 2 Volič hlasuje pouze pro lídra kandidátky
Koalice-pro-Cheb-volebni-jak-volit-priklad-2
Příklad 3 Volič hlasuje kombinovaně pro kandidátku a 5 jednotlivců
Koalice-pro-Cheb-volebni-jak-volit-priklad-3
Příklad 4 Volič hlasuje rovnoměrně pro dvě kandidátky
Koalice-pro-Cheb-volebni-jak-volit-priklad-4

Poznámka: Symboly 🙂 😐 🙁 znázorňují míru spokojenosti/nespokojenosti kandidujících uskupení.

Čas konání voleb:

pátek 5. října 2018 od 14:00 do 22:00
sobota: 6. října 2018 od 8:00 do 14:00