VIZE SMART CITY CHEB aneb jak může být naše město ještě lepší

Veřejná doprava Rychlé řešení závad Efektivní komunikace Cheb blízké budoucnosti

Koncept SMART CITY (Chytré město) pomůže městu Cheb k tomu, aby fungovalo efektivněji, bylo šetrné k životnímu prostředí a současně nabídlo svým obyvatelům co nejlepší místo pro život. Jednotný návod pro všechna města, jak toho docílit, neexistuje. Každé město je unikátní a potýká se se svými vlastními problémy, které musí řešit kombinací různých opatření. A proto jsme se v tomto článku snažili nastínit naše vize pro město, ve kterém vyrůstáme, studujeme, bavíme se, pracujeme, navazujeme vztahy a děláme ho takovým, jakým je. Představujeme vám vize Chytrého města Cheb. Vítejte v blízké budoucnosti.

VIZE CHYTŘEJŠÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY

VIZE CHYTŘEJŠÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY

 Autobusy MHD v Chebu poskytují cestujícím WIFI připojení k internetu zdarma. Během cesty můžete studovat, pracovat, chatovat a nebo si jednoduše zpříjemnit cestu zábavou na internetu.
➔ Zástavky jsou vybaveny informačním displejem, kde vidíte čas příjezdu nejbližšího spoje a kam se s ním můžete vydat. Na mapě vidíte lokaci autobusu a jeho následnou trasu. Omezí se tím zbytečné čekání na autobus, který už odjel a vy můžete trávit svůj čas jinak. Pro návštěvníky města Chebu se jedná o jednoznačné zlepšení veřejné dopravy a mnohem rychleji se zorientují v našem dopravním systému.
 Vaše aplikace v mobilu vám předem zahlásí, že váš spoj bude do 8 minut na zastávce, takže se v klidu doma obléknete a vyrazíte na svůj ranní spoj do práce.
 Lokátory umístěné v autobusech pomáhají nejen v mapování jejich trasy, ale jsou napojené na semafory na křižovatkách a ty jsou tak schopny zrychlit cestu autobusu po dané trase a vám tím umožní kratší dobu strávenou na cestě.

zastavka-smart-city-koalice-pro-cheb
ilustrační vizualizace informačního panelu na zastávkách MHD v Chebu

 Díky efektivně zpracovaným datům dojde k výrazně lepšímu navázání spojů na vlaková spojení na chebském nádraží, nebo k lepší synchronizaci s běžným pracovním a studentským životem.
➔ Audiovizuální hlášení zastávek a zastávek na znamení bude mít užitečný dopad pro cestující, kteří Cheb neznají, nebo pro ty, kteří jednoduše na okamžik usnou. Zastávky na znamení se do dnešního dne v Chebu a okolí nezvýrazňují a dost často se stává, že řidič stanici přejede, aniž by umožnil cestujícím vystoupit. Efektivní také pro mimoměstké/zahraniční cestující a zrakově či sluchově postižené.
 Platit můžete kartou, telefonem, hotovostí, čipovou kartou ve všech autobusech.
 Postupně dochází k výměně starých autobusů za ekologicky šetrnější či elektrobusy. Variace velikostí autobusů bude plně odpovídat vytíženosti linek. Data o vytížínosti spojů se sbírají díky platebním terminálům a čtečkám karet.
 Autobusy jsou nízkoprahové pro snadný přístup lidem se sníženou mobilitou.
 Vybrané autobusy mají držáky na kola, protože když ráno jedete do práce na kole a odpoledne prší, tak se chcete dostat domů v suchu.

„Tyto a mnohé další vylepšení podle nás povedou ke zvýšení atraktivnosti MHD v Chebu a možnému přestupu motoristů z aut do autobusů. Zároveň díky rozumnéhu a průběžnému vyhodnocování dat se linky a jejich návaznosti budou zlepšovat a náklady na provoz snižovat. Prioritou jsou pro nás kvalitní služby a jejich snadná dostupnost všem.“

VIZE CHYTŘEJŠÍ ÚDRŽBY A CHODU MĚSTA

VIZE CHYTŘEJŠÍ ÚDRŽBY A CHODU MĚSTA

Pomocí aplikace ve vašem mobilním telefonu jednoduše hlásíte správě města nedostatky, které při svých toulkách Chebem vidíte. Vidíte někde hromadu odpadků vedle popelnice? Najeli jste autem do výmolu na silnici? Nesvítí lampa veřejného osvětlení? Roste větev stromu do vašich oken v panelovém domě? Stojí u silnice poškozená nebo nečitelná dopravní značka? Parkuje auto na místě, kde nemá co dělat? Udělal si někdo umělecké plátno pro své graffiti na historické památce v centru města?
➔ Jednoduše v aplikaci vyfotíte daný problém, zadáte lokaci a pošlete písemný požadavek k nápravě dál.
➔ Správce aplikace v reálném čase přerozdělí daný úkol příslušnému pracovníkovi města a ten v krátkém čase sjedná nápravu.
➔ V aplikaci vidíte podněty dalších uživatelů a zpětnou vazbu od operátora o předání či dokončení nápravy.
Občané pomáhají řešit rychleji a efektivněji neurgentní případy, které v Chebu vznikají přirozenou cestou každý den.

zavada-odstranena-app-koalice-pro-cheb
ilustrační vizualizace aplikace

„Od této služby si slibujeme rychlejší řešení závad po celém městě. Díky online přenosu se mohou i obyvatelé z nejvzdálenějších částí Chebu okamžitě spojit s úřadem a nahlásit problém ve svém okolí. Díky občanské spolupráci dojde i ke snížení nákladů, protože bude možné některé úkony v určité části spojit do jednoho dne a v krátkém termínu napravit mnoho nedostatků za nižší náklady.“

VIZE CHYTŘEJŠÍHO PARKOVÁNÍ V CHEBU

VIZE CHYTŘEJŠÍHO PARKOVÁNÍ V CHEBU

➔ Vybraná parkoviště a parkovací pruhy budou vybaveny parkovacími senzory (ve vozovce nebo senzorické kamery nad vozovkou). Díky těmto snímačům a parkovacímu softwaru lze jednoduše převádět data o volných místech na digitální tabule rozmístěné před konkrétním parkovištěm. Přestanete bloudit a rychleji najdete volné místo.
➔ Ve vašem mobilním telefonu vás aplikace navádí na volné místo právě díky těmto senzorům a kamerám.
➔ V případě placených parkovišť lze zaplatit jednoduše přes aplikaci, která vás zároveň upozorní předem, že váš zaplacený čas na parkovišti se chýlí ke konci. Parkování lze na dálku jednoduše prodloužit zaplacením přes aplikaci.

ilustrativní znázornění digitální tabule se směrovkou a počtem volných parkovacích míst

„Toto řešení nenabízí navýšení parkovacích míst. Nová parkovací místa a jejich logické uspořádání je otázkou budování lepší infrastruktury. Koncept chytrého parkování pomáhá občanům a návštěvníkům najít v nejrychlejším možném čase volné parkovací místo. Šetří lidem čas, peníze a nervy.“

Koncept SMART CITY se již delší dobu zavádí ve velkých světových metropolích ale i v menších městech na celém světě. Jedná se o postupný proces, kdy se využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. Tyto principy vedou k udržitelnému rozvoji města v oblastech ekonomiky, dopravy, sociálního soužití, životního prostředí, bydlení, energetiky, zdravotnictví a mnohých dalších.

Naše programové body: SMART CITY / CHYTRÉ MĚSTO

➔ Web na míru Chebanům – nahradíme stávající internetové stránky Cheb.cz zcela novým systémem. U jeho vývoje budeme od úplného začátku a budeme se podílet na každém bodě, aby to byl web šitý přímo Chebanům, investorům a turistům. Součástí budou možnosti platby služeb on-line, mobilní aplikace, interaktivní mapa města, která bude usnadňovat orientaci v mnoha odvětvích. Chceme, abyste dostali maximální možné informace, případně vám dáme možnost dát návrh na vylepšení digitálních služeb města. Zaměříme se i na lepší přizpůsobení informačního webu pro zrakově postižené. Veškeré budovy ve správě města budou mít jasně popsány přístupy pro občany a návštěvníky se sníženou mobilitou.
➔ On-line přihlášení dětí do kroužků – mít všechny informace na jednom místě a dle nich se rozhodovat, zda své dítě přihlásím do daného kroužku. Uvidíte zde volný počet míst do dané organizace, částku členského příspěvku, čas a místo, kde se kroužky konají.
➔ Propojení městských organizací – SOVA, školy, sportovní kluby, domovy důchodců. Všechny tyto organizace bychom chtěli propojit na internetu, aby každý mohl vyhledávat potřebné informace a byly tak přenášeny všechny aktuality.
➔ Sběr závad ve městě – umožníme občanům města přístup k aplikaci nebo webové stránce, kam budou lidé moci posílat závady, které ve městě uvidí. Tyto podněty se okamžitě vyhodnotí a začne se pracovat na jejich odstranění.
➔ Inovace musí začít na radnici – zřídíme inovační odbor a přivedeme nové a perspektivní lidi, kteří by ho měli na starosti. Tento odbor by v součinnosti s vedením radnice a obyvateli pracoval na vizích města a otevření diskuze o postavení nových městských částí.
➔ Vytvoření pracovních míst pro mladé a nadané – je potřeba řízení města oživit kreativními nápady, které budou efektivně reagovat na stále častější změny potřeb obyvatel a návštěvníků.
➔ Oběžník, nikoli obíhající občan – na úřadě bude mít občan možnost kontaktu pouze s jedním úředníkem, který pak potřebné obchůzky po dalších odborech obešle oběžníkem. Tím tak ulehčí práci občanům.
➔ Rychlý kontakt s úřady – vybuduje on-line podporu na webových stránkách (chat, telefonní linka). Tyto prvky pomohou všem vyřídit jejich otázky nebo podněty okamžitě.
➔ Propagace města – chceme do našeho města přivést turisty. Zajistíme dostatečnou informovanost o významných místech našeho města a jeho okolí. Chtěli bychom mezinárodní prezentaci města.

V neposlední řadě je tu pojem mnoha lidem zcela neznámý. Smart city neboli Chytré město využívá technologie a chytrá řešení pro zlepšení kvality života lidí ve městech. Důležitým předpokladem pro budování Chytrého města je spojení radnice s lidmi. Touto spoluprací získáme maximální potenciál z lidí a jejich nápadů. Ve městech jako je Brno, Helsinky, Vídeň nebo i v menším českém Kolíně  již pochopili, že úředníci nejsou všemocní a je potřeba hledat řešení společně s lidmi. Níže předkládáme naše nápady, které mohou být pro Cheb zajímavé:

 

Internet věcí:

➔ Semafory na křižovatkách napojené na autobusy MHD: semafory mohou upřednostňovat autobusy MHD a zrychlovat jejich jízdu z bodu A do bodu B. Tímto lze docílit komfortnější městské dopravy.
➔ Senzory na odpadových popelnicích: dokážeme se představit systém, kdy po městě jezdí auto pro svoz odpadů a systém mu hlásí, které odpadové nádoby je již potřeba vyprázdnit. Můžeme tím dosáhnout ekonomičtějšího svozu odpadu, čistšího města a pohodlnějšího nakládání s odpady pro obyvatele.
➔ Senzory na parkovacích místech: Senzory nebo inteligentní kamerové systémy na parkovištích již dnes dokáží vyhodnocovat obsazenost parkovacích míst a pomocí naváděcích systémů (aplikace v telefonu, navigační digitální tabule ve městech) směřují motoristy na místa, kde je volné parkovací místo. Ve výsledku to pro nás znamená úsporu času, lepší dopravní situaci ve městě a komfortnější život obyvatel.

Lidé s lidmi:

➔ Internetový portál: tento bod již v programu máme a považujeme ho za opravdovou nutnost. V našem městě je mnoho skrytých problémů a je potřeba řešit. Toto internetové místo by mělo sloužit ke komunikaci. K hledání řešení díky vynalézavosti nás všech. Každý z nás má mnoho tvůrčích nápadů a my vás nehodláme přehlížet. Vidíme obrovskou sílu v řešeních, která vznikají komunikací. Do dnes se v Chebu praktikuje jen forma připomínkování. Je to ztráta času a leckdy se připomínkuje už od začátku špatně navržené řešení. Pojďme společně hledat správná východiska.
➔ Inovační odbor: Jsme menší město, ale i v našem případě si umíme představit společná setkávání lidí, kteří chtějí měnit věci k lepšímu. I právě kvůli tomuto bodu chceme zřídit inovační odbor. Odbor, kde budou pracovat lidé s vizemi a ochotou komunikovat s obyvateli, školami, výzkumníky a jinými městy z celého světa.

Mapa a data:

➔ Interaktivní mapa Chebu: Tento bod v programu také již máme a přikládáme mu velikou váhu. Díky využití dat, kterým město disponuje, můžeme agilně vytvářet interaktivní mapu, která nám všem usnadní život. Představte si mapu Chebu, která vám ukáže místa, kde jsou: městské kamery, plánované stavby bytů, síť autobusů MHD, vlastnictví pozemků, zajímavá historická místa, dostupnost lékařů a mnoho dalšího. Jedním klikem na mapu zjistíte, že jste v oblasti, kde máte snadno dostupnou veřejnou dopravu, lékařskou péči a jste v bezpečnější zóně. Tato mapa by měla sloužit i k lepšímu budoucímu plánování a zlepšování služeb v konkrétních městských částí.

Děkujeme za pozornost.
Tomáš Novotný – člen týmu Koalice pro Cheb