Koncepce kraje školství a její vliv na budoucnost Chebu

Stát se nedá řídit jako firma. To samé ale platí o kraji nebo městě.

Integrovaná střední škola Cheb p.o. byla v roce 2006/07 největší střední škola v karlovarském kraji s cca 1600 žáky. Vyučovalo se zde 35 oborů – 12 maturitních oborů, 13 tříletých učebních oborů a 4 učební obory dvouleté.

V současné době škola má cca 700 žáků a 6 maturitních oborů, 12 tříletých učebních oborů a 2 dvouleté učební obory. Z toho maturitní obor Stavebnictví už letos nebyl na naší škole otevřen, stejně tak jako obor Zedník. U těchto dvou oborů dávalo smysl, že pro malý zájem uchazečů jejich výuka byla převedena jinam, ale proč se kraj snaží zavřít obor Kuchař – číšník, který každý rok splňuje záměr přijímaných. Navíc je to obor, který je v tomto kraji služeb, stále žádaný.

Mnohdy tito žáci psali jako omluvu, že se nemohou dostavit do školy z finančních důvodů – nemají na jízdné.

Ovšem na věc uzavírání oborů je potřeba se podívat také z pohledu sociálního a z pohledu potřeb občanů. Je jasné, že ekonomicky se to zdá být v pořádku – když dostanete pouze 3 žáky do třídy na daný obor – je to na první pohled ekonomicky nevýhodné. Ale na druhý pohled je to jinak – skutečně si někdo z kraje myslí, že uchazeč, který se chtěl hlásit do Chebu, finančně zvládne dojíždění do Karlových Varů?!? Mnohdy tito žáci psali jako omluvu, že se nemohou dostavit do školy z finančních důvodů – nemají na jízdné. A to bylo jízdné do Chebu např. z Plesné. Ale spojení např. z Plesné do Karlových Varů stojí dvojnásobek a domů se dostane taky o hodinu déle. Takže konečný výsledek této pro kraj ekonomicky výhodné transakce je, že Cheb a přilehlé okolí přijde o zedníky – protože do Varů prostě jezdit nebudou.

A to jsme rozebrali jenom jeden z uzavřených oborů.

Dostupnost oborů  pro dívky  v Chebu je také hodně omezená. Jestliže nám mládež v tomto věku z Chebu odchází – vybudují jinde sociální vztahy a zpátky se již nevrátí. Ale pro kraj je to opět ekonomicky výhodné.

Jak již bylo řečeno – stát se nedá řídit jako firma. To samé ale platí o kraji nebo městě.