Vize Přírodovědné stanice DDM SOVA Cheb

Dejme tak šanci mladé generaci, aby i oni našli zálíbení v přírodě stejně tak jako já.

Přírodovědnou stanici v ,,Sově“ zná asi každý. Byla založena v osmdesátých letech za účelem vzdělávat děti a studenty tak, jak tomu je dodnes. Aktuálně ve stanici můžeme vidět voliéry s bažanty, drůbeží, exotickým ptactvem, dravce, ale i mývala, fretky, kozy a dětmi oblíbené králíky a koně. K dispozici máme také vnitřní expozici akvaristiky  – teraristiky a skleníky, v nichž rostou nejen běžně pěstované rostliny, ale i tropické citrusy, jež každoročně nesou plody. Pro děti stanice nabízí i chovatelské, pěstitelské a jezdecké kroužky. V článku bych se chtěl zmínit o současné situaci, plánovaném projektu a zároveň navrhnout další možná zlepšení.

Již jako malý kluk jsem se velmi těšil, až s maminkou půjdeme na návštěvu do ,,Sovy“. Nesmírně mě tehdy zaujali hadi a vždycky jsem doufal, že zrovna v ten den bude v DDM ošetřovatelka Naďa, která nám hady v teraristice ukáže, jelikož běžně teraristika nebyla přístupná veřejnosti. Jakmile jsem byl školou povinný, začal jsem navštěvovat chovatelské a jezdecké kroužky v DDM. Poté jsem docházel do ,,Sovy“ i mimo kroužky pomáhat ošetřovatelce Nadě s krmením zvířat. Bavilo mě to a získal  jsem spoustu pro mě tehdy nových znalostí a vědomostí o zvířatech a péči o ně. Dokonce jsem i o prázdninách vstával velmi brzy, abych byl v ,,Sově“ již v 6 hodin ráno! Teď mám samozřejmě se vstáváním problém. Jak roky plynuly a já byl plnoletý, začal jsem vést chovatelské kroužky. Předávání poznatků a vědomostí nové mladé generaci bylo a stále je pro mě velmi duležité. Také jsem o víkendech a svátcích vyplňoval služby v ošetřování zvířat.

prirodovedna-stanice-ddm-cheb-2
prirodovedna-stanice-ddm-cheb-3

Dost už o mně. Vrátím se k tomu, co jsem již v úvodu napsal, stanice funguje od osmdesátých let a od té doby neprobíhaly žádné velké renovace.  Ubikace jsou již zastaralé a nevyhovují dnešním požadavkům chovu zvířat. Práce ošetřovatelů je tedy ztížená, neboť je doprovázená každodenními problémy, ať už se jedná o manipulaci se zvířaty či čištění jejich výběhů a ubikací. Během pravidelné péče o zvířata mnohdy dochází k náhlým poškozením zařízení, s čímž si musejí chovatelé poradit sami. K usnadnění jejich práce je zapotřebí provést řadu změn. Částečným řešením je například  projekt „Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb“, na který je již sepsaná studie. Tento navrhovaný projekt zahrnuje kompletní přestavbu stávajících skleníků na prostory pro praktickou výuku přírodovědných oborů v zájmových kroužcích, tudíž sem budou mimo jiné umístěna nová terária a akvária, která nahradí ta původní, jež jsme měli dosud možnost navštěvovat v hlavní budově.

Za stěžejní nedostatek  projektu považuji skutečnost, že v něm není zahrnuta zbylá část venkovní expozice. Stáje s výběhy, voliéry s ptactvem, králíkárny a další chovatelská zařízení zůstanou tedy nadále v současném nevyhovujícím stavu. Dle mého názoru je zapotřebí postarat se právě o tyto oblasti stanice, které jsou všem na očích. A snad každý,  kdo kdy v ,,Sově“ byl, mi dá za pravdu, že tomu tak je.

Oprava stávajících voliér, stájí a chovatelských zařízení, rozšíření a systematické rozvržení jednotlivých expozicí do nevyužitých částí zahrady by tak daly vzniknout příjemnému prostředí, kde by mohly trávit čas nejen maminky s dětmi, ale i každý, kdo má vztah k přírodě. V areálu by se mohl zvýšit počet živočichů o sovy, bažanty, dravce, okrasnou drůbež, drobné šelmy a lamy. Dále by se tak vytvořil prostor pro prohlubování zájmu o přírodu a přírodní vědy u mladé generace. Mě samotného ,,Sova“ zasáhla a byla pro mě tou ,,stěžejní školou“ v oblasti přírody, zvířat a chovatelství. Ovlivnila mě natolik, že jsem se stal chovatelem morčat, vystudoval obor Speciální chovy na ČZU v Praze a nyní učím biologii na Svobodné chebské škole a  na ČZU studuji další ,,zvířátkový“ obor, jak já říkám.

prirodovedna-stanice-ddm-cheb-4

Přes 30 let tu máme přírodovědnou stanici, která se již delší dobu potýká s mnoha nedostatky. A nyní máme příležitost tuto situaci nějakým způsobem změnit. Víte, já mám rád jedno moc pěkné přísloví: ,,Úcta, kterou chováme ke zvířatům, udává naše morální hodnoty.” Nebuďme tedy lhostejní a věnujme takovýmto  záležitostem více pozornosti. Dejme tak šanci mladé generaci, aby i oni našli zálíbení v přírodě stejně tak jako já.

10. Bc. Milan Skoda

Děkuji za pozornost,
Bc. Milan Škoda