Chebu hrozí omezení zdravotní péče

Jak jsme již informovali 10. 9. 2018 na našem facebooku a internetových stránkách, direktivním zavedením nového nemocničního informačního systému vznikne v chebské nemocnici mnoho zbytečných problémů.

Chebu hrozí omezení zdravotní péče

Jak jsme již informovali 10. 9. 2018 na našem facebooku a internetových stránkách, direktivním zavedením nového nemocničního informačního systému vznikne v chebské nemocnici mnoho zbytečných problémů.
otevrenydopis

V nemocnici Cheb bez problémů již 14 let pracuje personál se  systémem Medicalc, který byl během let průběžně aktualizován a plně splňuje veškeré požadavky na takovýto systém kladené. Aktualizace vždy proběhly velmi citlivě za plného chodu jednotlivých oddělení. Školitelkou byla Ing. Omáčková, která spolupracuje na změnách systému s firmou Medicalc, a proto vše proběhlo bez nutnosti speciálních školení.

Starý i aktualizovaný systém běžely vždy souběžně a zdravotníci si na upgrade zvykali zvolna a nenásilně.

Vedení Karlovarské krajské nemocnice – Ing. Samáková, Mgr. Bracháček a MUDr. Mašek – se přesto rozhodli zavést BEZ nutnosti výměny zcela jiný, nový systém.

Ten je zcela odlišný od současného a od prosince letošního roku má být plně v provozu. Bez jeho použití nepůjde v nemocnici provést nic.

Výuka nového systému ještě nezapočala, není rozplánována, nejsou zatím ani prostory pro  cca 400 zaměstnanců, kde by se toto dalo zvládnout. Vše má proběhnout „za pochodu“, současně se na listopad plánuje stěhování oddělení.

Nyní ovšem problém zcela zásadní – nemocnice je závislá na práci externistů lékařů, většinou v důchodovém věku, právě tak jako zdravotních sester, z nichž mnohé jsou  také již v důchodu nebo těsně před nástupem. Tito zaměstnanci zcela rezolutně odmítli učit se naprosto zbytečně nový systém.

Co lze zcela určitě očekávat? Omezení zdravotní péče v nemocnici v Chebu – nebude obsazena LSPP pro dospělé a děti, nebude obsazena ORL, pohotovostní služba. Zaměstnanci nemocnice  nechápou, proč  se takto  chová  údajně odpovědný manažer. Zdravotníci žádají vedení, aby odstoupilo od smlouvy.

V chebské nemocnici  není změna systému zapotřebí. Má plně funkční informační systém s proškoleným personálem, navíc levnější, než by byl nově instalovaný.

Ostatní nemocnice v Karlovarském kraji – Sokolov, Ostrov i M. Lázně  používají také systém Medicalc. Používá ho i většina nemocnic v Plzeňském kraji včetně pro nás klíčového propojení s klinikami Fakultní nemocnice v Plzni, kde pracuje taktéž Medicalc.

Pouze karlovarská nemocnice má od firmy STAPRO systém již zastaralý.

Pokud bude vedení KKN trvat na zavedení jiného, dražšího a ne lepšího systému, není vyloučeno, že to vyvolá další exodus pracovníku z nemocnice v Chebu do klidnějších zařízení.

Dne 24. 9. 2018 proběhlo jednání vedení nemocnice s cca stovkou zaměstnanců,  kteří jasně deklarovali svoji reakci –  pokud bude vedení nadále trvat na svém nesmyslném řešení – plánují odchod z nemocnice.

Aktualizováno: samo vedení nemocnice očekává ztrátu 1 000 000 až 2 000 000,- Kč ročně při používání nového programu.
Důkazem, že dosavadně používaný program Medicalc je na špičkové úrovni je to, že ho právě zavádí mnohem větší – Krajská nemocnice Liberec.

Otevřený dopis vedení města Chebu

Otevřený dopis KKN

Jednoznačně se z naší strany nejedná o předvolební kampaň. Jde nám o záchranu zdravotní péče v Chebu. V rámci objektivity přikládáme dnešní vyjádření KKN link zde.

Článek o zaváděném systému FONS Enterprise v ústecké Masarykově nemocnici 

24. května 2015
Lékařům v ústecké Masarykově nemocnici dochází trpělivost s novým informačním systémem. Ani po pěti měsících podle mnohých nefunguje. Lékaři, kterým vadí, se rozhodli denně bombardovat svými připomínkami jeho tvůrce, firmu Stapro. Vedení nemocnice i firma ale tvrdí, že je vše v pořádku.

Systém FONS Enterprise, do něhož lékaři zanášejí nálezy a měli by v něm najít i stará data a zkontrolovat všechna vyšetření týkající se pacienta, pořídilo za více než 50 milionů korun vedení Krajské zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Lékaři tvrdí, že systém je pomalý, složitý, a tím nebezpečný pro pacienty.

„Nikdo nemá jistotu, že dokumentace k pacientovi je úplná. Neustále se přesvědčujeme, že není. A podle takových údajů se máme rozhodovat o rozsahu operací. Pokud by lékař udělal chybu, bude za to moci on, ne někdo z počítačových ‚mágů‘. Pracujeme tak pod neustálým obrovským tlakem,“ líčí jeden z lékařů.

MF DNES takové problémy popisovalo několik doktorů, ale ani jeden nechtěl uvést své jméno kvůli možným postihům od vedení.

„Když nějaký technik do systému sáhne, rozpadne se jinde. Takže se snažíme protestovat, aby byl systém zrušen. Opakovaně a důsledně dáváme firmě Stapro připomínky, co nefunguje. A oni nám nevyhovují a my na oplátku podáváme připomínky znova a znova,“ přiblížila jedna z lékařek.

Systém funguje, tvrdí Krajská zdravotní

Podle vedení Krajské zdravotní i firmy Stapro systém FONS Enterprise funguje. „Informační systém v Masarykově nemocnici je funkční a je kultivován dle požadavků zdravotnického a nezdravotnického personálu ve standardním režimu,“ uvádí mluvčí Krajské zdravotní Jiří Vondra.

„Systém funguje již od uvedení do rutinního ostrého provozu v lednu. V současné době je ve fázi finálního doladění nastavení na základě poznatků získaných jeho plošným používáním při běžném provozu nemocnice. Tyto požadavky na úpravy nastavení, stejně jako případné výhrady, jsou řešeny na základě priorit ve lhůtách dohodnutých v souladu s uzavřenou smlouvou. Již podle dříve zveřejněných vyjádření dodavatele i objednatele není nijak omezen rozsah ani kvalita poskytované zdravotní péče,“ tvrdí Hana Moulisová z firmy Stapro.

Tichý protest lékařů prý Stapro nezaznamenalo, zahlceni požadavky nejsou. „Množství a typy nově hlášených požadavků jasně ukazují stabilizovaný provoz a adaptaci uživatelů na práci v novém systému. Všichni uživatelé mají i nyní možnost veškeré požadavky na změny hlásit k řešení, bez jakýchkoli limitů,“ sdělila Moulisová.

Lékařská komora pomoci nemůže

Při hledání pomoci se protestující lékaři obrátili na Českou lékařskou komoru. Ptali se, zda se systémem, v němž podle nich hrozí nebezpečí, musí pracovat. Zřejmě ale nepochodí.

„Komora nemá možnost analyzovat a hodnotit informační systémy používané v nemocnicích. Zaměstnanec je povinen využívat prostředky zaměstnavatele a postupovat podle jeho pokynů. Pokud by systém nefungoval, či by dokonce hrozila škoda pacientům či zaměstnancům, měli by zaměstnanci tuto skutečnost prokazatelně zaměstnavateli sdělit,“ dopověděl MF DNES na stejný dotaz prezident komory Milan Kubek.

Na situaci se vedení kraje, kterému nemocnice patří, ptala i senátorka, krajská zastupitelka a lékařka Alena Dernerová z hnutí Severočeši.cz.

„Od lékařů vím, že systém je pomalý a nepřenáší některá důležitá data. A kdy to skončí, nikdo neví. Navíc systém FONS Enterprise byl kupován s odůvodněním, že se tím sjednotí systém všech pěti nemocnic Krajské zdravotní. Ale pravdou je pravý opak, tento systém je nyní jen v Ústí, v ostatních nemocnicích funguje Acord,“ sdělila Dernerová.

Problém je i s daty o proplácení bodů

Podle kritiků navíc nový informační systém může ekonomicky ohrozit nemocnici. „Systém ředitelství nepředává správně data o hospodaření. Jsme skoro v pololetí, ale vůbec nevíme, jak hospodaříme. A to Krajskou zdravotní protékají miliardy,“ přiblížila další z lékařek.

„Problémem je, že se neví, kolik bodů systém převedl k proplacení do jednotlivých zdravotních pojišťoven. Je určitě otázkou, zda se nevrátit k původnímu funkčnímu systému,“ dodala Dernerová.

Že tento přenos nefunguje na sto procent potvrdil i mluvčí Vondra.

„Průběžný reporting prováděné produkce zdravotních služeb ve vazbě na úhradové mechanismy v současné době není finálně odladěn, měl by být v nejbližší možné době. Data jsou řádně průběžně vyúčtovávána zdravotním pojišťovnám. Pokud dochází k prodlení s jejich vyúčtováním, je možné je vyúčtovat v dalším období spolu s daty z řádné měsíční uzávěrky,“ uvedl Vondra.

Zdroj: iDnes

01-Karel-Tyrpekl

Děkuji za pozornost,
MUDr. Karel Tyrpekl lídr Koalice pro Cheb