Spalovna: Poslední šance pro občany dozvědět se potřebná fakta

Veřejném projednání v Aši se bude konat 24.10.2018

Vážení příznivci Koalice pro Cheb.

Firma Terea vedená jednateli p. Jakubíkem a p. Zagermannem nadále intenzivně plánují výstavbu tohoto zařízení na Švédském vrchu vedle nádraží. Kapacita spalovny 20 tisíc tun ročně spáleného odpadu vyprodukuje 5 až 6 tisíc tun popela. Předpokládaná cena tohoto objektu šplhá k 260 miliónům Kč. Produktem tohoto zařízení bude, mimo popela, teplá voda na rozvody firmy TEREA.

Prosíme všechny, kterým není téma spalovny v Chebu lhostejné, aby přijeli 24. října na veřejné projednávání do Aše. Podrobnější informace uvádíme v dalším odstavci. Níže vám také přikládáme zprávu o pokračující přípravě výstavby spalovny netříděného komunálního odpadu v Chebu tzv. ZEVO Cheb.

spalovna-cheb
Místo konání (město Aš):

Projednávání určené veřejnosti se bude konat ve středu od 14:30 – 24. října 2018 v přednáškovém sále Muzea Ašska na Poštovním náměstí č.p. 635, Aš.

Jak se tam dostanete z Chebu:

Autem: na kruhovém objezdu v dolní části Aše odbočíte první odbočkou (směr čepací stanice Q1) a zaparkujte přímo u muzea nebo obchodního domu Penny Market.

Autobusem: linkou 411240 27 (Cheb > Hranice u Aše) – odjezd z chebského nádraží (13:25) a z křižovatky (13:27). Příjezd na zastávku Aš KINO ve 14:19. Muzeum Ašska je za budovami u zastávky, které je možné obejít nebo projít průchodem.

 Vlakem: linkou Os 20878 (Marktredwitz > Cheb – Aš > Hof) – odjezd z chebského nádraží (13:37). Příjezd na vlakové nádraží v Aši (14:07). Poté pěšky dlážděnou silnicí z kopce dolů přímo směrem ke kruhovému objezdu a průchodu u Muzea Ašska.

Materiál s podrobnými informacemi o plánované spalovně naleznete na stránkách města Chebu.

Mapa místa konání