Na slovíčko s Markétou Rejmanovou

 Z města udělat pulzující místo | Zefektivnit a zmodernizovat služby Udržet talentované lidi Komunikovat s lidmi a vnímat jejich potřeby

Tvoje jméno je spjato s významnou autodopravou v Chebu. Myslíš si, že bys zkušenosti z Vaší firmy mohla na radnici využít?

Myslím, že ano. Baví mě hledat řešení na nově vzniklé situace a neustálé rozvíjení služeb a jejich zkvalitňování. To je podle mne důležité i ve správě města. Umět reagovat na to, co doba přinese, poskytovat služby, které jsou potřebné pro občany a dosáhnout určitých kvalit, aby byly konkurenceschopné a pro lidi efektivně využitelné. To platí jak v podnikání, tak ve správě města. Navíc mě baví práce s lidmi a to do obou těchto odvětví také patří.

03-Marketa-Rejmanova
Markéta Rejmanová
kandidátka Koalice pro Cheb

Komunální politika v našem regionu se neobejde bez znalosti cizích řečí. Můžeš nám prozradit, jakými jazyky se domluvíš?

Domluvím se anglicky. Žila jsem v Kanadě a Anglii, ale začínala jsem od nuly. Tyto pobyty mi v rozvoji jazyka výrazně pomohly. Ale člověk by měl stát o to neustále cizí jazyky rozvíjet a je to celoživotní vzdělávání se.

Mezi první pětkou na kandidátce Koalice pro Cheb jsou dva mladí lidé pod třicet let, Ty a Jakub Formánek. Co tím Vaše uskupení sleduje? Jak jsi spokojená s MUDr. Tyrpeklem jako lídrem?

Je třeba dát šanci i mladým lidem. Zkušenost starších by měla být doprovázena zarputilostí a velkou chutí mladých hledat nová řešení. V některých případech jsou to dva úplně jiné pohledy a do politiky by to mohlo vnést inovativnost a nebojím se říct, že i rychlejší řešení problému nebo ještě lépe jejich předcházení. Chtěla bych s lidmi různá řešení probírat a vyhodnocovat, jestli jsou správná. Nikdo z nás nemůže se 100% jistotou tvrdit, že našel to správné, dokud nejde mezi občany a neptá se. Změny jsou v životě nutné a v politice obzvlášť, ale není možné, aby naše ego a sobectví mělo převahu nad rozumem.

Karel Tyrpekl je silný lídr, ale zároveň naprosto skromný člověk. Dává nám, kandidátům naprostou svobodu realizace. A tak je to podle mne správně, každý by se měl svobodně realizovat v tom, co ho baví. Takže nepřipravuje nám správné odpovědi na otázky, neříká nám, co si máme myslet a dělat. Navzájem si důvěřujeme a vnímáme jeden druhého.

Čemu by ses v zastupitelstvu ráda věnovala?

Když vidím, že jsou u nás a ve světě politici, kteří jsou otevřeni potřebám dnešní doby, říkám si, proč by to nemělo jít tady v Chebu? Chtěla bych z našeho města udělat pulzující místo. Zefektivnit a zmodernizovat služby jako je MHD, nacházet řešení, jak zde udržet mladé a talentované lidi, aby se Cheb nemusel potýkat s odlivem svých obyvatel, jak zajistit lidem bydlení, jak propojit různé organizace, aby ve spolupráci mezi sebou co nejvíce ulehčila život lidem ze sousedství. Určitě bych i chtěla ukončit klientelismus na radnici, protože si myslím, že to je jedna z věcí, která dnešní radnici zužuje a brání to Chebu v jeho rozvoji. A hlavně, komunikovat s lidmi a vnímat jejich potřeby a řešení.

Chceme konečně tvořit budoucnost města, nejenom naděje, které často končí v zapomnění.

Jaký je Tvůj hlavní volební vzkaz Chebanům?

Moc bych je chtěla poprosit, aby šli k volbám, protože v Chebu je opravdu nízké procento účasti. My můžeme být připravení tady začít dělat změny, jsme připravení Cheb posunout tam, kde dávno měl být, ale nemůžeme to udělat ve chvíli, když na to nebudeme mít mandáty a nesloží se silná koalice. Chceme konečně tvořit budoucnost města, nejenom naděje, které často končí v zapomnění.

Když nepracuješ, čemu se věnuješ?

Je to cestování a sport. Jakmile vyjedu za hranice svého domova, snažím se vnímat lidi a jejich inspirativní nápady a vždy si říkám „Jak by to mohlo fungovat u nás ve městě?“. Jsem si vědoma, že nelze vše jen jednoduše přebírat a zavádět u nás v Chebu, ale inspirovat se a přetvářet to pro potřeby místních je správný směr. Volný čas tedy většinou trávím aktivně a to mi hodně pomáhá v uspořádání si myšlenek a v odstupu od rutinních návyků.

05-Jakub-Formanek

Díky za rozhovor
Jakub Formánek