Na slovíčko s Martinem Tůmou

pěší zóna | MHD Městská policie bytový fond

Na kandidátce Koalice pro Cheb se objevuješ na 4. místě. S čím tedy do voleb vstupuješ?

Vstupuji do voleb s nadějí, že v nich dostanou většinu ti kandidáti, či uskupení, kteří budou mít sílu a vůli provést opravdové změny o kterých ostatní pouze mluví. Doufám v to, že se konečně povede zpřetrhání klientelistických vazeb mezi městem a jednotlivci a že opravdu odpovědní lidé začnou dlouhodobě pracovat na projektech ve prospěch města a jeho občanů. Je nepřípustné, aby se pracovalo ve prospěch úzké skupiny podnikatelů a místních politiků. Doufám též v to, že se podaří prosadit maximum z našeho programu – investice do městského majetku, výstavba a rekonstrukce městského bytového fondu, rozšíření nabídky kulturních a společenských akcí. Měl by to být konec populistických návrhů rádoby ve prospěch občanů.

04-Martin-Tuma
Ing. Martin Tůma
kandidát Koalice pro Cheb

Co tě přivedlo k myšlence kandidovat v komunálních volbách na podzim 2018?

Dlouhodobě se zajímám o politiku jako takovou, ať celostátní nebo komunální. Jsem životní optimista, takže když přišla nabídka podílet se na vzniku nové tváře Koalice pro Cheb, neváhal jsem a začal pracovat na realizaci tohoto projektu. Samozřejmě hlavním argumentem pro zapojení se byla osoba lídra Koalice MUDr. Karla Tyrpekla, jehož jako nestrannou a neovlivnitelnou osobnost velice respektuji. Dále mě hodně ovlivnila i celková atmosféra ve městě, která nastala po vánočním puči na radnici.

Kdybys měl charakterizovat své politické názory, jak bys je popsal?

Mé politické názory jsou spíše pravicovo-liberální. Kvalitní lidé a osobnosti, kvalitní malé či velké firmy, které svou vynikající prací budují silný stát. Stát a volení politici fungují jako servis pro své občany či podnikatele a co nejméně zasahují a omezují svobodné chování občanů a firem.

Víme o Tobě, že podnikáš v drogistice. Při jaké činnosti bychom Tě našli ve Tvém volném čase?

Musím říci, a zní to blbě, že práce je mým koníčkem. Obchod jako takový je neuvěřitelně dynamicky se rozvíjející oblast ekonomiky, nejenom co se týče zavádění nových technologií, ale i množstvím novinek v sortimentu výrobců, či nových marketingových nástrojů na podporu rozvoje obchodu. Jinak jsem byl aktivním sportovcem, především hokej, fitness a inline brusle. Po menších zdravotních problémech věřím, že v mém životním stylu bude sport opět hrát důležitou roli.

MHD a městská policie – provést analýzu, vyvodit závěry a navrhnout řešení, která povedou k vyšší efektivitě těchto služeb pro občany a město.

Jakým třem oblastem by ses případně na radnici rád věnoval?

Kultura – nové kulturní akce. Sport a jeho transparentní financování. Vyřešení problémů s pěší zónou. Byl bych rád, kdyby se povedlo vyhlásit architektonickou soutěž na nové náměstí, včetně vyřešení majetkoprávních problémů s dvěma objekty – poštou a lékárnou.

Kdybys měl moc okamžitě vyřešit tři problémy týkající se Chebu, co by to bylo?

Pěší zóna – to je priorita č. 1.

MHD a městská policie – provést analýzu, vyvodit závěry a navrhnout řešení, která povedou k vyšší efektivitě těchto služeb pro občany a město.

Bytový fond města – rekonstrukce stávajících bytů a nemovitostí, tudíž jejich zhodnocení a stavba nových bytových jednotek. Přál bych si, aby se heslo “město je špatný developer” nezakládalo na pravdě.

05-Jakub-Formanek

Díky za rozhovor
Jakub Formánek